cặp xỉu chủ m/T CAO CẤP

Ứng dụng công nghệ soi cầu độc quyền từ HĐXS chúng tôi cung cấp cho anh em những con số siêu chuẩn và chắc ăn! Cam kết giúp anh em TRÚNG TO ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng THUA NỖ một cách nhanh nhất!

» Số mua mất phí khẳng định Thắng lớn
» Thời gian lấy số từ 08h0017h00 hàng ngày
» Sau khi nạp đủ tiền a/e sẽ nhận được cầu chuẩn hôm nay
» Lưu Ý: Liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu bạn nạp thẻ bị lỗi nhé!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 600,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
17-06
17-06Bình Định: 653,273,
Quảng Trị: 311,291,
Quảng Bình: 114,632
Trượt256
16-06Đà Nẵng: 987,137,
Khánh Hòa: 737,384
Trúng 987 Đà Nẵng,
Trúng 737 Khánh Hòa
207
15-06Đắc Lắc: 871,315,
Quảng Nam: 341,335
Trúng 871 Đắc Lắc,
Trúng 341 Quảng Nam
207
14-06Thừa Thiên Huế: 693,370,
Phú Yên: 573,114
Trúng 573 Phú Yên286
13-06Kon Tum: 847,225,
Khánh Hòa: 870,388
Trúng 847 Kon Tum,
Trúng 870 Khánh Hòa
168
12-06Đà Nẵng: 160,541,
Quảng Ngãi: 338,194,
Đắc Nông: 128,045
Trúng 160 Đà Nẵng,
Trúng 338 Quảng Ngãi,
Trúng 128 Đắc Nông
232
11-06Gia Lai: 170,272,
Ninh Thuận: 428,243
Trúng 428 Ninh Thuận261
10-06Bình Định: 132,043,
Quảng Trị: 640,941,
Quảng Bình: 716,356
Trúng 132 Bình Định,
Trúng 716 Quảng Bình
193
09-06Đà Nẵng: 693,603,
Khánh Hòa: 609,446
Trúng 693 Đà Nẵng187
08-06Đắc Lắc: 843,744,
Quảng Nam: 991,114
Trúng 843 Đắc Lắc,
Trúng 991 Quảng Nam
198
07-06Thừa Thiên Huế: 662,844,
Phú Yên: 312,420
Trúng 312 Phú Yên277
06-06Kon Tum: 871,670,
Khánh Hòa: 857,162
Trúng 871 Kon Tum,
Trúng 857 Khánh Hòa
241
05-06Đà Nẵng: 779,827,
Quảng Ngãi: 324,003,
Đắc Nông: 373,315
Trúng 324 Quảng Ngãi,
Trúng 373 Đắc Nông
283
04-06Gia Lai: 442,136,
Ninh Thuận: 506,239
Trúng 442 Gia Lai,
Trúng 506 Ninh Thuận
265
03-06Bình Định: 366,635,
Quảng Trị: 219,499,
Quảng Bình: 990,542
Trúng 366 Bình Định,
Trúng 219 Quảng Trị,
Trúng 990 Quảng Bình
242
02-06Đà Nẵng: 214,623,
Khánh Hòa: 222,231
Trúng 222 Khánh Hòa136
01-06Đắc Lắc: 773,880,
Quảng Nam: 404,772
Trúng 773 Đắc Lắc241
31-05Thừa Thiên Huế: 379,304,
Phú Yên: 895,465
Trúng 379 Thừa Thiên Huế,
Trúng 895 Phú Yên
271
30-05Kon Tum: 875,055,
Khánh Hòa: 452,480
Trúng 452 Khánh Hòa223
29-05Đà Nẵng: 324,933,
Quảng Ngãi: 928,986,
Đắc Nông: 799,383
Trúng 324 Đà Nẵng,
Trúng 928 Quảng Ngãi,
Trúng 799 Đắc Nông
242
28-05Gia Lai: 302,427,
Ninh Thuận: 441,633
Trúng 441 Ninh Thuận219
27-05Bình Định: 204,850,
Quảng Trị: 712,961,
Quảng Bình: 436,562
Trúng 204 Bình Định,
Trúng 712 Quảng Trị,
Trúng 436 Quảng Bình
230
26-05Đà Nẵng: 856,144,
Khánh Hòa: 010,331
Trúng 856 Đà Nẵng,
Trúng 010 Khánh Hòa
147
25-05Đắc Lắc: 954,262,
Quảng Nam: 690,536
Trúng 690 Quảng Nam146
24-05Thừa Thiên Huế: 003,064,
Phú Yên: 426,058
Trúng 003 Thừa Thiên Huế,
Trúng 426 Phú Yên
187
23-05Kon Tum: 827,261,
Khánh Hòa: 062,662
Trúng 827 Kon Tum,
Trúng 062 Khánh Hòa
161
22-05Đà Nẵng: 442,270,
Quảng Ngãi: 459,895,
Đắc Nông: 870,876
Trúng 870 Đắc Nông230
21-05Gia Lai: 734,663,
Ninh Thuận: 063,341
Trúng 734 Gia Lai,
Trúng 063 Ninh Thuận
236
20-05Bình Định: 919,770,
Quảng Trị: 657,551,
Quảng Bình: 849,354
Trúng 919 Bình Định,
Trúng 849 Quảng Bình
202
19-05Đà Nẵng: 070,099,
Khánh Hòa: 642,152
Trúng 070 Đà Nẵng,
Trúng 642 Khánh Hòa
266
18-05Đắc Lắc: 068,751,
Quảng Nam: 560,525
Trúng 068 Đắc Lắc,
Trúng 560 Quảng Nam
215
17-05Thừa Thiên Huế: 543,709,
Phú Yên: 506,809
Trúng 543 Thừa Thiên Huế,
Trúng 506 Phú Yên
205
16-05Kon Tum: 436,024,
Khánh Hòa: 162,928
Trúng 436 Kon Tum,
Trúng 162 Khánh Hòa
229
15-05Đà Nẵng: 779,442,
Quảng Ngãi: 110,780,
Đắc Nông: 042,254
Trúng 110 Quảng Ngãi252
14-05Gia Lai: 876,454,
Ninh Thuận: 794,112
Trượt197
13-05Bình Định: 372,389,
Quảng Trị: 202,283,
Quảng Bình: 752,603
Trúng 372 Bình Định,
Trúng 202 Quảng Trị
202
12-05Đà Nẵng: 990,101,
Khánh Hòa: 922,713
Trúng 990 Đà Nẵng,
Trúng 922 Khánh Hòa
216
11-05Đắc Lắc: 171,162,
Quảng Nam: 837,489
Trúng 171 Đắc Lắc142
10-05Thừa Thiên Huế: 732,885,
Phú Yên: 750,579
Trúng 732 Thừa Thiên Huế230
09-05Kon Tum: 034,279,
Khánh Hòa: 627,503
Trúng 627 Khánh Hòa146
08-05Đà Nẵng: 716,912,
Quảng Ngãi: 391,974,
Đắc Nông: 257,972
Trúng 716 Đà Nẵng,
Trúng 257 Đắc Nông
170
07-05Gia Lai: 831,451,
Ninh Thuận: 182,763
Trúng 182 Ninh Thuận220
06-05Bình Định: 731,425,
Quảng Trị: 826,608,
Quảng Bình: 114,310
Trúng 731 Bình Định,
Trúng 826 Quảng Trị,
Trúng 114 Quảng Bình
241
05-05Đà Nẵng: 354,870,
Khánh Hòa: 801,574
Trúng 801 Khánh Hòa216
04-05Đắc Lắc: 802,653,
Quảng Nam: 855,690
Trúng 802 Đắc Lắc155
03-05Thừa Thiên Huế: 674,301,
Phú Yên: 088,279
Trúng 088 Phú Yên201
02-05Kon Tum: 034,437,
Khánh Hòa: 731,496
Trúng 034 Kon Tum219
01-05Đà Nẵng: 127,846,
Quảng Ngãi: 901,340,
Đắc Nông: 461,868
Trúng 127 Đà Nẵng,
Trúng 901 Quảng Ngãi,
Trúng 461 Đắc Nông
248
30-04Gia Lai: 405,915,
Ninh Thuận: 804,361
Trúng 405 Gia Lai,
Trúng 804 Ninh Thuận
213
29-04Bình Định: 802,704,
Quảng Trị: 101,136,
Quảng Bình: 656,518
Trúng 802 Bình Định,
Trúng 101 Quảng Trị,
Trúng 656 Quảng Bình
240
28-04Đà Nẵng: 022,095,
Khánh Hòa: 843,797
Trúng 022 Đà Nẵng,
Trúng 843 Khánh Hòa
261
27-04Đắc Lắc: 409,706,
Quảng Nam: 317,372
Trúng 409 Đắc Lắc,
Trúng 317 Quảng Nam
214
26-04Thừa Thiên Huế: 103,223,
Phú Yên: 413,075
Trúng 103 Thừa Thiên Huế,
Trúng 413 Phú Yên
219
25-04Kon Tum: 217,069,
Khánh Hòa: 568,608
Trúng 217 Kon Tum,
Trúng 568 Khánh Hòa
222
24-04Đà Nẵng: 957,516,
Quảng Ngãi: 462,660,
Đắc Nông: 615,151
Trượt164
23-04Gia Lai: 394,349,
Ninh Thuận: 218,815
Trúng 394 Gia Lai,
Trúng 218 Ninh Thuận
252
22-04Bình Định: 859,606,
Quảng Trị: 907,773,
Quảng Bình: 288,813
Trúng 859 Bình Định,
Trúng 907 Quảng Trị,
Trúng 288 Quảng Bình
248
21-04Đà Nẵng: 054,809,
Khánh Hòa: 392,047
Trượt204
20-04Đắc Lắc: 324,755,
Quảng Nam: 979,364
Trúng 979 Quảng Nam214
19-04Thừa Thiên Huế: 605,282,
Phú Yên: 157,040
Trúng 605 Thừa Thiên Huế272
18-04Kon Tum: 011,178,
Khánh Hòa: 238,197
Trượt221
17-04Đà Nẵng: 891,877,
Quảng Ngãi: 363,140,
Đắc Nông: 060,990
Trúng 891 Đà Nẵng,
Trúng 363 Quảng Ngãi,
Trúng 060 Đắc Nông
191
16-04Gia Lai: 870,556,
Ninh Thuận: 627,477
Trúng 627 Ninh Thuận234
15-04Bình Định: 250,766,
Quảng Trị: 640,237,
Quảng Bình: 144,752
Trúng 250 Bình Định,
Trúng 144 Quảng Bình
226
14-04Đà Nẵng: 278,341,
Khánh Hòa: 761,512
Trúng 278 Đà Nẵng217
13-04Đắc Lắc: 450,545,
Quảng Nam: 400,116
Trúng 450 Đắc Lắc,
Trúng 400 Quảng Nam
165
12-04Thừa Thiên Huế: 917,272,
Phú Yên: 711,797
Trượt232
11-04Kon Tum: 993,164,
Khánh Hòa: 494,616
Trúng 993 Kon Tum,
Trúng 494 Khánh Hòa
213
10-04Đà Nẵng: 401,411,
Quảng Ngãi: 457,684,
Đắc Nông: 971,875
Trúng 401 Đà Nẵng,
Trúng 457 Quảng Ngãi,
Trúng 971 Đắc Nông
231
09-04Gia Lai: 880,787,
Ninh Thuận: 629,187
Trúng 880 Gia Lai196
08-04Bình Định: 531,106,
Quảng Trị: 287,120,
Quảng Bình: 147,365
Trúng 531 Bình Định,
Trúng 287 Quảng Trị,
Trúng 147 Quảng Bình
234
07-04Đà Nẵng: 497,840,
Khánh Hòa: 653,031
Trúng 497 Đà Nẵng,
Trúng 653 Khánh Hòa
209
06-04Đắc Lắc: 385,843,
Quảng Nam: 012,152
Trúng 385 Đắc Lắc,
Trúng 012 Quảng Nam
209
05-04Thừa Thiên Huế: 735,115,
Phú Yên: 969,447
Trúng 735 Thừa Thiên Huế199
04-04Kon Tum: 829,992,
Khánh Hòa: 517,455
Trúng 829 Kon Tum,
Trúng 517 Khánh Hòa
233
03-04Đà Nẵng: 466,150,
Quảng Ngãi: 223,986,
Đắc Nông: 349,688
Trượt232
02-04Gia Lai: 722,120,
Ninh Thuận: 276,331
Trúng 276 Ninh Thuận205
01-04Bình Định: 662,490,
Quảng Trị: 349,357,
Quảng Bình: 962,322
Trúng 662 Bình Định,
Trúng 349 Quảng Trị
214
31-03Đà Nẵng: 725,575,
Khánh Hòa: 383,004
Trúng 725 Đà Nẵng,
Trúng 383 Khánh Hòa
150
30-03Đắc Lắc: 038,494,
Quảng Nam: 017,944
Trượt271
29-03Thừa Thiên Huế: 027,374,
Phú Yên: 483,261
Trượt253
28-03Kon Tum: 877,163,
Khánh Hòa: 368,605
Trúng 877 Kon Tum,
Trúng 368 Khánh Hòa
264
27-03Đà Nẵng: 369,837,
Quảng Ngãi: 553,369,
Đắc Nông: 858,183
Trúng 369 Đà Nẵng,
Trúng 858 Đắc Nông
203
26-03Gia Lai: 247,266,
Ninh Thuận: 446,245
Trúng 247 Gia Lai200
25-03Bình Định: 780,604,
Quảng Trị: 137,995,
Quảng Bình: 821,868
Trúng 137 Quảng Trị,
Trúng 821 Quảng Bình
211
24-03Đà Nẵng: 135,868,
Khánh Hòa: 348,181
Trúng 348 Khánh Hòa226
23-03Đắc Lắc: 684,906,
Quảng Nam: 571,402
Trúng 684 Đắc Lắc,
Trúng 571 Quảng Nam
263
22-03Thừa Thiên Huế: 600,641,
Phú Yên: 056,441
Trúng 600 Thừa Thiên Huế248
21-03Kon Tum: 393,858,
Khánh Hòa: 122,202
Trúng 122 Khánh Hòa215
20-03Đà Nẵng: 898,699,
Quảng Ngãi: 966,171,
Đắc Nông: 711,568
Trúng 966 Quảng Ngãi,
Trúng 711 Đắc Nông
265
19-03Gia Lai: 044,395,
Ninh Thuận: 468,018
Trúng 044 Gia Lai194
18-03Bình Định: 236,386,
Quảng Trị: 239,635,
Quảng Bình: 213,196
Trúng 239 Quảng Trị,
Trúng 213 Quảng Bình
194
17-03Đà Nẵng: 423,660,
Khánh Hòa: 479,179
Trúng 423 Đà Nẵng,
Trúng 479 Khánh Hòa
161
16-03Đắc Lắc: 065,126,
Quảng Nam: 138,931
Trúng 065 Đắc Lắc,
Trúng 138 Quảng Nam
234
15-03Thừa Thiên Huế: 613,314,
Phú Yên: 463,979
Trúng 613 Thừa Thiên Huế,
Trúng 463 Phú Yên
229
14-03Kon Tum: 984,622,
Khánh Hòa: 394,068
Trúng 984 Kon Tum174
13-03Đà Nẵng: 857,128,
Quảng Ngãi: 565,071,
Đắc Nông: 579,919
Trúng 857 Đà Nẵng187
12-03Gia Lai: 548,014,
Ninh Thuận: 710,687
Trúng 548 Gia Lai,
Trúng 710 Ninh Thuận
158
11-03Bình Định: 186,037,
Quảng Trị: 090,357,
Quảng Bình: 237,007
Trúng 186 Bình Định,
Trúng 090 Quảng Trị
194
10-03Đà Nẵng: 082,527,
Khánh Hòa: 514,731
Trúng 082 Đà Nẵng,
Trúng 514 Khánh Hòa
243
09-03Đắc Lắc: 156,798,
Quảng Nam: 378,290
Trúng 378 Quảng Nam144
08-03Thừa Thiên Huế: 263,666,
Phú Yên: 082,904
Trúng 263 Thừa Thiên Huế217
07-03Kon Tum: 484,607,
Khánh Hòa: 920,672
Trúng 484 Kon Tum,
Trúng 920 Khánh Hòa
273
06-03Đà Nẵng: 250,631,
Quảng Ngãi: 445,503,
Đắc Nông: 114,378
Trúng 250 Đà Nẵng,
Trúng 445 Quảng Ngãi,
Trúng 114 Đắc Nông
156
05-03Gia Lai: 239,920,
Ninh Thuận: 133,871
Trúng 133 Ninh Thuận276
04-03Bình Định: 984,959,
Quảng Trị: 594,866,
Quảng Bình: 547,574
Trúng 984 Bình Định,
Trúng 594 Quảng Trị
229
03-03Đà Nẵng: 518,387,
Khánh Hòa: 348,535
Trượt273
02-03Đắc Lắc: 888,945,
Quảng Nam: 867,614
Trúng 867 Quảng Nam239
01-03Thừa Thiên Huế: 286,639,
Phú Yên: 524,817
Trúng 286 Thừa Thiên Huế203
28-02Kon Tum: 759,012,
Khánh Hòa: 865,131
Trúng 759 Kon Tum,
Trúng 865 Khánh Hòa
213
27-02Đà Nẵng: 989,947,
Quảng Ngãi: 693,306,
Đắc Nông: 204,330
Trượt188
26-02Gia Lai: 972,142,
Ninh Thuận: 914,789
Trúng 972 Gia Lai,
Trúng 914 Ninh Thuận
163
25-02Bình Định: 659,369,
Quảng Trị: 944,949,
Quảng Bình: 928,878
Trúng 659 Bình Định,
Trúng 928 Quảng Bình
266
24-02Đà Nẵng: 051,396,
Khánh Hòa: 273,542
Trúng 051 Đà Nẵng,
Trúng 273 Khánh Hòa
259
23-02Đắc Lắc: 195,410,
Quảng Nam: 736,546
Trúng 195 Đắc Lắc,
Trúng 736 Quảng Nam
164
22-02Thừa Thiên Huế: 420,934,
Phú Yên: 785,895
Trúng 420 Thừa Thiên Huế,
Trúng 785 Phú Yên
192
21-02Kon Tum: 692,635,
Khánh Hòa: 729,810
Trúng 692 Kon Tum,
Trúng 729 Khánh Hòa
260
20-02Đà Nẵng: 305,960,
Quảng Ngãi: 451,806,
Đắc Nông: 788,989
Trúng 451 Quảng Ngãi,
Trúng 788 Đắc Nông
236
19-02Gia Lai: 468,275,
Ninh Thuận: 872,031
Trúng 872 Ninh Thuận241
18-02Bình Định: 083,309,
Quảng Trị: 872,606,
Quảng Bình: 837,152
Trúng 083 Bình Định,
Trúng 872 Quảng Trị,
Trúng 837 Quảng Bình
211
17-02Đà Nẵng: 589,562,
Khánh Hòa: 650,300
Trúng 589 Đà Nẵng,
Trúng 650 Khánh Hòa
182
16-02Đắc Lắc: 619,249,
Quảng Nam: 348,584
Trúng 619 Đắc Lắc184
15-02Thừa Thiên Huế: 223,966,
Phú Yên: 877,587
Trúng 223 Thừa Thiên Huế,
Trúng 877 Phú Yên
244
11-02Bình Định: 811,732,
Quảng Trị: 103,859,
Quảng Bình: 981,663
Trúng 103 Quảng Trị148
10-02Đà Nẵng: 143,300,
Khánh Hòa: 181,544
Trúng 143 Đà Nẵng,
Trúng 181 Khánh Hòa
220
09-02Đắc Lắc: 832,620,
Quảng Nam: 840,276
Trúng 832 Đắc Lắc,
Trúng 840 Quảng Nam
205
08-02Thừa Thiên Huế: 289,564,
Phú Yên: 723,126
Trúng 289 Thừa Thiên Huế206
07-02Kon Tum: 196,505,
Khánh Hòa: 045,292
Trượt163
06-02Đà Nẵng: 102,706,
Quảng Ngãi: 260,598,
Đắc Nông: 837,285
Trúng 102 Đà Nẵng,
Trúng 260 Quảng Ngãi,
Trúng 837 Đắc Nông
189
05-02Gia Lai: 196,552,
Ninh Thuận: 026,322
Trúng 196 Gia Lai163
04-02Bình Định: 325,689,
Quảng Trị: 225,087,
Quảng Bình: 465,680
Trượt262
03-02Đà Nẵng: 843,721,
Khánh Hòa: 746,957
Trúng 746 Khánh Hòa145
02-02Đắc Lắc: 794,408,
Quảng Nam: 588,537
Trúng 794 Đắc Lắc,
Trúng 588 Quảng Nam
185
01-02Thừa Thiên Huế: 979,146,
Phú Yên: 347,615
Trúng 979 Thừa Thiên Huế165
31-01Kon Tum: 566,787,
Khánh Hòa: 372,075
Trúng 566 Kon Tum,
Trúng 372 Khánh Hòa
275
30-01Đà Nẵng: 913,355,
Quảng Ngãi: 086,208,
Đắc Nông: 082,212
Trúng 913 Đà Nẵng,
Trúng 086 Quảng Ngãi,
Trúng 082 Đắc Nông
191
29-01Gia Lai: 780,127,
Ninh Thuận: 868,626
Trúng 780 Gia Lai,
Trúng 868 Ninh Thuận
175
28-01Bình Định: 620,194,
Quảng Trị: 495,244,
Quảng Bình: 458,614
Trúng 495 Quảng Trị,
Trúng 458 Quảng Bình
207
27-01Đà Nẵng: 697,703,
Khánh Hòa: 891,354
Trúng 697 Đà Nẵng,
Trúng 891 Khánh Hòa
229
26-01Đắc Lắc: 840,196,
Quảng Nam: 189,166
Trúng 840 Đắc Lắc,
Trúng 189 Quảng Nam
203
25-01Thừa Thiên Huế: 954,710,
Phú Yên: 539,404
Trúng 954 Thừa Thiên Huế225
24-01Kon Tum: 534,286,
Khánh Hòa: 750,597
Trúng 750 Khánh Hòa201
23-01Đà Nẵng: 182,485,
Quảng Ngãi: 668,683,
Đắc Nông: 784,809
Trúng 182 Đà Nẵng,
Trúng 668 Quảng Ngãi,
Trúng 784 Đắc Nông
232
22-01Gia Lai: 209,887,
Ninh Thuận: 093,562
Trúng 209 Gia Lai,
Trúng 093 Ninh Thuận
270
21-01Bình Định: 733,312,
Quảng Trị: 371,796,
Quảng Bình: 862,375
Trượt209
20-01Đà Nẵng: 152,220,
Khánh Hòa: 902,874
Trúng 152 Đà Nẵng,
Trúng 902 Khánh Hòa
203
19-01Đắc Lắc: 258,888,
Quảng Nam: 411,554
Trúng 258 Đắc Lắc,
Trúng 411 Quảng Nam
144
18-01Thừa Thiên Huế: 791,934,
Phú Yên: 089,602
Trúng 791 Thừa Thiên Huế,
Trúng 089 Phú Yên
209
17-01Kon Tum: 448,533,
Khánh Hòa: 507,304
Trúng 448 Kon Tum,
Trúng 507 Khánh Hòa
222
16-01Đà Nẵng: 537,978,
Quảng Ngãi: 252,058,
Đắc Nông: 300,354
Trúng 537 Đà Nẵng179
15-01Gia Lai: 778,972,
Ninh Thuận: 540,643
Trúng 778 Gia Lai,
Trúng 540 Ninh Thuận
184
14-01Bình Định: 547,662,
Quảng Trị: 619,870,
Quảng Bình: 455,904
Trượt225
13-01Đà Nẵng: 910,239,
Khánh Hòa: 435,384
Trúng 910 Đà Nẵng160
12-01Đắc Lắc: 791,889,
Quảng Nam: 651,518
Trúng 791 Đắc Lắc231
11-01Thừa Thiên Huế: 196,272,
Phú Yên: 803,734
Trúng 196 Thừa Thiên Huế,
Trúng 803 Phú Yên
218
10-01Kon Tum: 230,004,
Khánh Hòa: 920,694
Trượt207
09-01Đà Nẵng: 110,085,
Quảng Ngãi: 081,556,
Đắc Nông: 034,185
Trúng 110 Đà Nẵng,
Trúng 081 Quảng Ngãi
173
08-01Gia Lai: 110,202,
Ninh Thuận: 402,378
Trúng 402 Ninh Thuận189
07-01Bình Định: 136,555,
Quảng Trị: 021,068,
Quảng Bình: 054,695
Trúng 136 Bình Định,
Trúng 021 Quảng Trị,
Trúng 054 Quảng Bình
235
06-01Đà Nẵng: 301,951,
Khánh Hòa: 823,894
Trúng 301 Đà Nẵng,
Trúng 823 Khánh Hòa
236
05-01Đắc Lắc: 348,254,
Quảng Nam: 752,310
Trúng 348 Đắc Lắc,
Trúng 752 Quảng Nam
170
04-01Thừa Thiên Huế: 464,898,
Phú Yên: 382,124
Trúng 464 Thừa Thiên Huế,
Trúng 382 Phú Yên
234
03-01Kon Tum: 720,281,
Khánh Hòa: 564,030
Trúng 720 Kon Tum,
Trúng 564 Khánh Hòa
192
02-01Đà Nẵng: 907,689,
Quảng Ngãi: 225,746,
Đắc Nông: 599,807
Trúng 907 Đà Nẵng,
Trúng 225 Quảng Ngãi,
Trúng 599 Đắc Nông
232
01-01Gia Lai: 642,645,
Ninh Thuận: 302,752
Trúng 642 Gia Lai,
Trúng 302 Ninh Thuận
168