Dàn đề 6 số mb siêu víp

kqxs360.com trang soi cầu thuộc công ty xổ số kiến thiết miền bắc, chúng tôi ứng dụng công nghệ soi cầu độc quyền từ HĐXS cung cấp cho anh em dịch vụ lấy số siêu chuẩn và chắc ăn! Dàn đề 6 số mb siêu víp Cam kết giúp anh em TRÚNG TO hôm nay và thoát khỏi tình trạng THUA NỖ một cách nhanh nhất !

» Số mua mất phí khẳng định Thắng lớn
» Thời gian lấy số từ 08h0018h00 hàng ngày
» Sau khi nạp đủ tiền a/e sẽ nhận được cầu chuẩn hôm nay
» Lưu Ý: Liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu bạn nạp thẻ bị lỗi nhé!

Dàn đề 6 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
30-11
30-1115,37,76,23,86,98Trượt297
29-1186,79,99,05,90,69Ăn đề 69275
28-1159,55,27,29,17,88Trượt168
27-1176,22,26,10,25,78Ăn 26190
26-1146,51,71,40,62,15Ăn đề 71296
25-1137,09,42,08,95,19Trượt280
24-1191,64,71,69,45,58Ăn đề 64190
23-1118,30,43,56,14,05Ăn đề 43264
22-1129,09,96,35,83,26Ăn 96172
21-1143,88,06,83,31,61Ăn đề 61166
20-1154,33,80,18,01,78Ăn đề 80259
19-1106,18,17,39,27,51Ăn đề 17155
18-1187,85,23,95,08,30Ăn đề 30260
17-1169,76,97,14,93,71Ăn đề 93183
16-1103,81,01,50,66,61Trượt298
15-1147,64,35,18,58,83Ăn đề 18187
14-1180,14,68,34,06,47Ăn đề 06270
13-1160,00,87,39,21,93Ăn đề 87189
12-1116,33,87,83,55,32Ăn đề 16170
11-1142,55,22,09,80,96Ăn đề 42154
10-1116,65,26,22,74,09Ăn 74180
09-1163,17,18,19,84,53Trượt254
08-1182,64,69,21,20,77Trượt169
07-1156,31,21,25,20,09Ăn 56195
06-1186,74,24,76,39,75Trượt295
05-1190,49,67,75,80,32Trượt277
04-1121,26,16,62,49,57Ăn đề 21171
03-1118,92,87,08,38,19Ăn đề 18197
02-1175,18,79,92,70,76Trượt199
01-1159,84,93,67,08,43Ăn 59257
31-1070,33,00,92,16,40Trượt275
30-1083,63,99,27,11,73Ăn đề 83164
29-1017,36,56,30,99,28Ăn đề 36183
28-1015,49,93,63,07,52Ăn đề 07172
27-1038,41,99,38,96,46Ăn đề 38179
26-1081,73,19,96,72,03Trượt287
25-1036,57,70,36,78,46Ăn đề 36157
24-1058,97,50,20,10,89Trượt274
23-1084,25,72,97,54,43Ăn đề 25283
22-1014,26,46,28,40,39Trượt256
21-1000,43,92,22,88,38Ăn đề 43256
20-1069,89,55,63,60,57Ăn đề 57290
19-1029,78,82,25,92,52Ăn đề 25264
18-1052,74,84,07,95,55Trượt170
17-1020,03,65,95,37,69Ăn đề 69153
16-1066,23,45,96,58,16Trượt254
15-1042,35,28,96,65,06Ăn đề 28293
14-1064,16,91,05,00,60Ăn đề 16278
13-1025,81,09,68,94,66Ăn đề 66279
12-1094,61,03,26,18,98Ăn đề 18270
11-1094,54,69,24,23,61Ăn đề 94164
10-1037,26,39,98,29,28Trượt297
09-1087,45,58,11,50,32Trượt182
08-1021,54,64,24,52,51Trượt270
07-1043,46,03,96,68,65Ăn đề 65265
06-1078,32,87,85,65,28Ăn đề 65177
05-1090,37,93,60,23,06Ăn đề 23151
04-1088,03,41,89,12,72Ăn đề 89272
03-1027,97,13,99,96,64Ăn đề 97271
02-1069,44,64,00,75,37Ăn đề 00281
01-1013,59,99,50,81,72Trượt265
30-0907,63,23,68,04,17Ăn đề 68292
29-0992,31,23,65,90,10Ăn đề 23286
28-0981,82,31,59,72,78Ăn đề 31181
27-0910,27,61,06,56,80Trượt264
26-0912,86,96,69,91,28Ăn đề 69293
25-0917,77,82,90,18,67Ăn đề 18179
24-0972,82,83,35,77,01Ăn đề 82259
23-0907,44,14,97,70,11Ăn đề 11275
22-0904,90,32,67,60,58Trượt155
21-0925,76,02,92,84,63Trượt296
20-0918,87,30,52,41,91Trượt174
19-0901,66,04,63,57,09Ăn đề 04289
18-0974,36,39,27,03,84Trượt281
17-0937,45,01,70,72,15Ăn 70289
16-0976,03,19,82,85,39Ăn đề 82258
15-0923,76,80,36,07,12Trượt162
14-0978,89,51,21,60,36Ăn đề 89184
13-0926,67,34,41,45,62Trượt182
12-0996,66,19,33,60,27Trượt186
11-0925,23,40,29,44,67Ăn đề 29190
10-0982,56,98,18,20,47Ăn đề 20151
09-0910,77,75,88,84,87Trượt163
08-0922,19,80,90,31,39Ăn đề 22191
07-0907,62,35,08,74,50Trượt191
06-0993,27,37,48,39,89Ăn đề 93279
05-0998,41,67,95,31,77Trượt292
04-0927,41,26,14,03,80Ăn đề 80195
03-0980,49,88,16,50,72Ăn đề 80294
02-0990,52,08,48,36,96Ăn đề 48287
01-0932,64,46,37,08,65Trượt291
31-0820,02,68,77,58,91Ăn đề 58182
30-0880,09,83,26,04,85Ăn đề 83194
29-0809,90,50,98,67,47Trượt199
28-0801,73,42,38,26,09Trượt254
27-0851,62,79,96,04,69Ăn đề 96196
26-0882,41,91,99,63,45Ăn đề 82289
25-0889,13,59,12,73,88Ăn đề 59188
24-0892,58,39,80,90,30Trượt267
23-0804,61,41,15,13,44Ăn đề 41294
22-0814,23,00,26,97,07Trượt293
21-0813,27,54,85,81,66Ăn đề 54287
20-0865,78,67,29,80,57Ăn đề 80196
19-0813,83,46,24,33,05Trượt195
18-0837,16,81,45,99,95Ăn đề 37156
17-0888,98,00,90,81,48Ăn đề 48184
16-0854,49,56,40,92,03Trượt258
15-0819,76,85,31,08,01Trượt194
14-0860,47,06,13,70,14Ăn đề 14294
13-0850,03,92,31,12,57Ăn đề 57195
12-0814,62,98,32,52,29Ăn đề 52257
11-0899,51,33,85,06,56Trượt299
10-0853,88,39,63,93,98Trượt163
09-0838,03,10,73,53,07Ăn đề 38184
08-0807,91,13,58,66,59Ăn đề 58289
07-0849,07,94,01,53,54Trượt250
06-0802,20,68,21,64,75Ăn 75159
05-0896,87,59,76,68,00Ăn đề 96287
04-0817,68,33,34,77,91Ăn đề 17168
03-0889,43,17,24,33,87Trượt172
02-0811,71,52,17,61,03Ăn đề 11196
01-0812,19,04,00,42,81Ăn đề 12278
31-0768,32,50,62,65,95Ăn đề 62185
30-0763,79,39,37,77,59Ăn đề 63159
29-0706,58,44,88,62,61Trượt261
28-0782,22,66,57,20,70Ăn đề 82170
27-0742,47,89,15,36,31Ăn đề 31250
26-0706,20,03,72,77,60Trượt260
25-0711,51,46,92,85,64Trượt278
24-0762,32,63,64,01,97Ăn đề 97165
23-0756,13,92,68,42,26Ăn đề 92150
22-0715,67,47,71,57,08Trượt297
21-0739,82,31,79,88,15Ăn 88290
20-0786,17,00,29,50,70Ăn đề 29278
19-0734,29,35,40,66,17Ăn 34256
18-0731,36,85,65,99,86Ăn đề 86294
17-0702,43,20,26,13,47Trượt197
16-0759,08,10,67,89,21Trượt261
15-0718,43,23,45,11,02Ăn đề 02267
14-0769,23,95,41,12,39Trượt162
13-0781,08,87,66,70,19Ăn đề 08291
12-0722,32,37,91,90,41Ăn đề 90153
11-0764,20,92,16,49,84Ăn đề 16162
10-0745,08,83,19,12,03Trượt191
09-0776,48,34,82,30,91Ăn đề 91259
08-0774,58,64,12,36,83Ăn đề 83292
07-0760,76,18,40,45,01Ăn 60272
06-0738,23,09,36,42,28Trượt185
05-0770,87,63,01,47,85Ăn đề 70267
04-0745,13,23,74,72,87Trượt279
03-0777,67,02,57,14,47Trượt167
02-0771,23,40,29,61,34Ăn đề 29289
01-0726,85,57,28,39,20Trượt183
30-0632,85,65,84,01,43Trượt294
29-0691,12,26,47,84,88Trượt186
28-0625,20,29,66,82,51Ăn đề 51164
27-0608,88,92,29,11,33Trượt256
26-0600,74,57,40,79,16Ăn đề 16172
25-0635,41,52,70,48,16Trượt290
24-0661,39,37,81,48,88Trượt182
23-0654,50,89,79,81,46Trượt283
22-0612,28,69,80,64,72Trượt155
21-0612,94,15,48,50,88Trượt252
20-0685,65,05,53,72,50Trượt159
19-0626,15,51,63,60,13Trượt178
18-0627,33,00,85,91,61Trượt271
17-0637,21,20,65,18,43Trượt196
16-0689,39,23,70,26,06Trượt165
15-0624,52,91,51,87,26Ăn 52285
14-0694,96,74,36,02,50Ăn đề 74172
13-0663,29,30,10,82,53Trượt168
12-0687,43,00,88,04,03Ăn đề 03263
11-0680,58,24,49,37,86Trượt252
10-0658,16,42,18,30,08Ăn đề 30185
09-0635,46,45,19,37,70Ăn đề 70297
08-0665,82,96,67,98,43Trượt198
07-0644,39,17,55,56,85Ăn 39276
06-0647,32,97,86,13,41Ăn đề 32279
05-0610,18,21,13,76,24Ăn đề 13283
04-0653,28,15,59,73,92Trượt294
03-0600,35,86,26,25,15Ăn đề 00187
02-0614,22,32,35,77,66Ăn đề 22299
01-0623,68,28,22,00,84Ăn 23266
31-0576,14,31,23,03,92Trượt277
30-0524,79,64,51,38,46Ăn đề 64171
29-0586,35,66,54,09,83Ăn đề 54188
28-0565,72,44,45,13,97Ăn đề 13257
27-0549,48,38,61,80,32Ăn đề 61270
26-0554,54,43,07,61,66Ăn đề 54153
25-0539,04,61,34,16,70Trượt261
24-0501,79,68,98,12,30Ăn đề 79164
23-0538,91,53,11,06,37Ăn đề 91182
22-0598,34,85,15,11,35Ăn đề 98256
21-0595,45,11,14,56,30Trượt168
20-0586,17,09,99,30,21Trượt153
19-0517,83,28,31,89,00Ăn đề 00259
18-0537,25,54,81,00,20Ăn đề 54165
17-0550,27,90,10,20,80Ăn 80292
16-0577,04,27,00,46,80Ăn đề 46263
15-0595,24,17,91,60,69Ăn đề 95267
14-0591,98,70,71,73,31Trượt182
13-0580,27,71,79,62,95Ăn đề 95273
12-0561,43,48,83,09,51Ăn đề 09256
11-0513,99,45,47,39,21Trượt166
10-0510,68,48,65,76,22Ăn đề 65180
09-0598,95,77,70,68,76Ăn đề 70168
08-0548,90,44,41,13,76Ăn đề 41268
07-0552,42,41,36,82,80Ăn đề 82196
06-0566,99,77,02,36,89Ăn đề 36256
05-0575,31,71,46,56,57Trượt268
04-0579,88,62,33,84,62Ăn đề 62155
03-0587,47,71,06,23,24Ăn đề 47288
02-0579,45,30,31,15,70Trượt294
01-0506,58,66,64,30,97Ăn đề 66199
30-0402,77,89,60,71,63Ăn đề 02158
29-0471,19,65,96,21,28Trượt188
28-0463,76,47,04,30,05Ăn đề 63166
27-0430,52,29,76,45,09Trượt153
26-0485,19,17,41,63,67Ăn đề 67271
25-0425,01,03,90,69,49Ăn đề 25256
24-0409,79,36,59,64,50Ăn đề 50198
23-0441,84,15,46,10,03Ăn đề 03170
31-0327,18,37,38,99,31Trượt272
30-0334,58,94,50,02,66Ăn đề 02168
29-0380,73,90,24,93,14Ăn đề 14271
28-0309,44,32,59,15,49Ăn đề 59193
27-0329,55,61,45,20,04Ăn đề 55177
26-0388,35,70,62,10,86Ăn đề 35289
25-0396,49,72,73,66,11Ăn đề 96261
24-0360,97,45,72,22,44Trượt168
23-0379,88,17,81,58,23Ăn đề 23287
22-0383,24,07,04,37,53Ăn đề 24296
21-0381,62,29,21,45,72Ăn đề 21193
20-0358,45,24,47,15,00Trượt190
19-0331,56,77,67,36,86Trượt262
18-0304,36,96,95,64,19Trượt272
17-0360,34,91,72,67,53Ăn đề 67269
16-0380,75,88,22,27,66Ăn đề 22184
15-0344,75,91,73,95,01Ăn 01275
14-0309,50,63,01,26,07Trượt168
13-0386,26,41,99,38,28Trượt166
12-0396,10,04,26,51,52Ăn đề 51262
11-0381,92,41,19,24,02Ăn đề 24274
10-0313,83,63,59,87,52Trượt193
09-0323,15,80,49,88,20Trượt278
08-0322,70,97,60,90,63Ăn 60257
07-0343,22,42,51,68,92Ăn đề 68158
06-0320,57,68,54,45,10Ăn đề 54153
05-0391,86,05,77,80,03Ăn đề 91159
04-0340,23,03,87,04,22Ăn đề 23287
03-0397,89,81,80,82,23Ăn đề 23165
02-0336,83,78,42,05,74Trượt279
01-0379,57,09,23,92,47Trượt161
29-0250,05,49,00,33,42Ăn đề 05274
28-0269,63,82,88,15,10Ăn đề 82269
27-0213,21,49,86,38,00Trượt186
26-0273,16,46,59,64,21Ăn đề 46261
25-0276,13,59,06,91,74Ăn đề 76282
24-0264,00,18,49,16,09Ăn đề 09262
23-0243,44,87,29,44,89Ăn đề 44285
22-0242,15,47,60,10,83Ăn đề 47291
21-0249,89,89,06,51,35Ăn đề 89179
20-0207,10,04,65,13,98Ăn đề 04260
19-0230,27,79,21,50,98Ăn đề 98253
18-0290,22,27,79,69,16Ăn đề 16271
17-0202,21,57,72,06,68Trượt296
16-0210,07,76,20,96,53Ăn đề 76295
15-0261,57,98,20,03,73Trượt157
14-0208,55,31,37,82,88Ăn đề 55263
13-0232,60,39,13,63,37Ăn 32262
12-0247,37,11,41,51,81Ăn đề 47293
11-0296,14,01,85,84,52Ăn đề 96155
10-0247,45,02,76,16,88Ăn đề 45259
09-0241,47,88,23,57,12Ăn đề 47262
08-0261,63,89,47,93,55Trượt174
07-0217,73,22,05,60,28Ăn đề 73197
06-0228,99,64,58,92,08Trượt282
05-0244,30,15,69,41,11Ăn đề 15250
04-0234,93,50,22,10,95Ăn đề 10159
03-0273,26,04,96,07,46Ăn đề 07276
02-0215,34,59,33,47,30Ăn đề 34163
01-0280,46,04,37,24,47Trượt150