dàn bao lô 6 con miền trung siêu víp

Đã bao lâu rồi bạn chưa được tận hưởng niềm vui CHIẾN THẮNG lô đề? Bạn đánh nhiều nhưng vẫn thua, vậy hãy để đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cắt đứt dây đen, Cam kết giúp bạn vào bờ ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng nợ nần một cách nhanh nhất.
⇒ Số mua mất phí khẳng định THẮNG LỚN
⇒ Thời gian lấy số từ 08h00–18h00 hàng ngày
⇒ Nạp đủ tiền a/e sẽ nhận được số chuẩn hôm nay
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel, Vinaphone
⇒ Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Dàn Lô 6 Con MT VIP hôm nay: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
19-01
19-01Đắc Lắc: 37,43,70,58,97,33,
Quảng Nam: 17,02,45,55,34,79
Ăn 5/6 Đắc Lắc,
Ăn 3/6 Quảng Nam
382
18-01Thừa Thiên Huế: 68,93,45,14,11,55,
Phú Yên: 65,01,86,35,49,94
Ăn 4/6 Phú Yên134
17-01Kon Tum: 87,86,73,61,45,52,
Khánh Hòa: 17,78,35,39,13,96
Ăn 4/6 Kon Tum,
Ăn 1/6 Khánh Hòa
206
16-01Đà Nẵng: 96,56,47,17,75,03,
Quảng Ngãi: 96,29,61,46,42,93,
Đắc Nông: 65,87,77,69,08,98
Ăn 1/6 Đà Nẵng,
Ăn 2/6 Quảng Ngãi
266
15-01Gia Lai: 09,55,83,47,88,45,
Ninh Thuận: 04,69,86,41,44,17
Ăn 5/6 Gia Lai,
Ăn 1/6 Ninh Thuận
231
14-01Bình Định: 97,18,75,63,21,09,
Quảng Trị: 69,73,03,56,84,94,
Quảng Bình: 42,40,87,31,35,02
Ăn 3/6 Bình Định,
Ăn 1/6 Quảng Trị,
Ăn 2/6 Quảng Bình
180
13-01Đà Nẵng: 24,45,78,13,52,79,
Khánh Hòa: 68,49,09,10,80,70
Ăn 1/6 Khánh Hòa120
12-01Đắc Lắc: 79,54,25,21,09,90,
Quảng Nam: 73,31,91,87,03,29
Ăn 5/6 Đắc Lắc,
Ăn 5/6 Quảng Nam
243
11-01Thừa Thiên Huế: 62,20,47,39,09,43,
Phú Yên: 66,32,11,52,09,82
Ăn 4/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 3/6 Phú Yên
287
10-01Kon Tum: 61,05,19,58,24,42,
Khánh Hòa: 89,22,69,80,59,53
Ăn 3/6 Kon Tum,
Ăn 1/6 Khánh Hòa
188
09-01Đà Nẵng: 64,47,28,71,06,66,
Quảng Ngãi: 65,54,81,24,70,86,
Đắc Nông: 11,52,06,97,50,32
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Quảng Ngãi,
Ăn 5/6 Đắc Nông
308
08-01Gia Lai: 06,17,18,96,44,25,
Ninh Thuận: 57,71,09,30,48,03
Ăn 5/6 Gia Lai,
Ăn 4/6 Ninh Thuận
325
07-01Bình Định: 65,68,72,73,80,28,
Quảng Trị: 69,02,55,72,00,61,
Quảng Bình: 64,53,58,20,59,33
Ăn 5/6 Bình Định,
Ăn 4/6 Quảng Trị,
Ăn 4/6 Quảng Bình
208
06-01Đà Nẵng: 49,40,12,81,19,89,
Khánh Hòa: 37,13,44,25,24,57
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
222
05-01Đắc Lắc: 68,08,35,14,20,60,
Quảng Nam: 39,66,91,12,93,90
Ăn 3/6 Đắc Lắc,
Ăn 4/6 Quảng Nam
273
04-01Thừa Thiên Huế: 72,98,12,38,01,13,
Phú Yên: 55,56,10,24,13,71
Ăn 4/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 5/6 Phú Yên
271
03-01Kon Tum: 00,35,06,42,85,01,
Khánh Hòa: 61,83,68,01,33,13
Ăn 1/6 Kon Tum287
02-01Đà Nẵng: 71,22,30,68,10,78,
Quảng Ngãi: 99,95,71,87,16,48,
Đắc Nông: 93,80,85,18,98,10
Ăn 3/6 Đà Nẵng272
01-01Gia Lai: 08,88,24,82,02,50,
Ninh Thuận: 53,47,93,50,76,71
Ăn 4/6 Gia Lai,
Ăn 3/6 Ninh Thuận
128
31-12Bình Định: 52,60,43,46,88,95,
Quảng Trị: 33,06,31,75,15,87,
Quảng Bình: 21,16,07,65,49,72
Ăn 3/6 Quảng Trị,
Ăn 5/6 Quảng Bình
266
30-12Đà Nẵng: 39,14,06,57,87,31,
Khánh Hòa: 87,35,37,14,38,46
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Khánh Hòa
312
29-12Đắc Lắc: 31,34,19,60,46,03,
Quảng Nam: 47,30,86,79,53,51
Ăn 5/6 Đắc Lắc,
Ăn 5/6 Quảng Nam
245
28-12Thừa Thiên Huế: 91,24,87,93,37,58,
Phú Yên: 92,73,31,25,87,79
Ăn 5/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 3/6 Phú Yên
169
27-12Kon Tum: 26,29,13,40,53,21,
Khánh Hòa: 47,45,12,15,49,97
Ăn 3/6 Kon Tum,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
225
26-12Đà Nẵng: 26,78,79,77,95,12,
Quảng Ngãi: 02,33,65,55,51,27,
Đắc Nông: 26,14,43,75,09,98
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Quảng Ngãi,
Ăn 3/6 Đắc Nông
271
25-12Gia Lai: 87,74,52,02,18,93,
Ninh Thuận: 58,13,89,00,18,24
Ăn 1/6 Gia Lai,
Ăn 3/6 Ninh Thuận
146
24-12Bình Định: 34,74,55,40,17,49,
Quảng Trị: 47,54,86,67,35,75,
Quảng Bình: 47,93,71,55,21,90
Ăn 5/6 Bình Định,
Ăn 5/6 Quảng Trị,
Ăn 3/6 Quảng Bình
273
23-12Đà Nẵng: 67,63,06,71,37,08,
Khánh Hòa: 45,64,87,41,79,14
Ăn 1/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
236
22-12Đắc Lắc: 58,47,01,30,62,78,
Quảng Nam: 46,94,18,01,37,88
Ăn 5/6 Quảng Nam291
21-12Thừa Thiên Huế: 29,51,19,85,00,47,
Phú Yên: 27,15,89,44,65,09
Ăn 4/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 1/6 Phú Yên
236
20-12Kon Tum: 03,85,62,84,74,65,
Khánh Hòa: 97,06,78,58,87,08
Ăn 5/6 Kon Tum,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
243
19-12Đà Nẵng: 40,34,33,76,56,25,
Quảng Ngãi: 82,50,06,22,59,18,
Đắc Nông: 75,34,39,51,08,84
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Quảng Ngãi,
Ăn 4/6 Đắc Nông
206
18-12Gia Lai: 09,31,80,00,68,70,
Ninh Thuận: 05,61,01,25,26,59
Ăn 5/6 Gia Lai,
Ăn 1/6 Ninh Thuận
295
17-12Bình Định: 31,05,83,92,87,98,
Quảng Trị: 68,90,38,34,49,33,
Quảng Bình: 19,14,85,50,31,94
Ăn 3/6 Bình Định,
Ăn 3/6 Quảng Trị,
Ăn 3/6 Quảng Bình
248
16-12Đà Nẵng: 51,57,37,55,15,89,
Khánh Hòa: 02,36,79,31,58,81
Ăn 5/6 Đà Nẵng,
Ăn 1/6 Khánh Hòa
224
15-12Đắc Lắc: 79,72,15,55,82,65,
Quảng Nam: 98,88,30,92,44,07
Ăn 3/6 Quảng Nam169
14-12Thừa Thiên Huế: 51,65,03,12,49,43,
Phú Yên: 47,21,43,39,53,85
Ăn 1/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 5/6 Phú Yên
236
13-12Kon Tum: 75,08,95,85,00,27,
Khánh Hòa: 30,09,22,44,77,29
Ăn 4/6 Kon Tum256
12-12Đà Nẵng: 88,54,89,02,64,31,
Quảng Ngãi: 62,96,09,82,27,53,
Đắc Nông: 30,06,90,53,09,87
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Quảng Ngãi,
Ăn 4/6 Đắc Nông
362
11-12Gia Lai: 47,88,95,93,51,56,
Ninh Thuận: 61,94,33,01,35,56
Ăn 3/6 Gia Lai,
Ăn 4/6 Ninh Thuận
193
10-12Bình Định: 57,98,47,45,26,28,
Quảng Trị: 35,46,41,56,44,09,
Quảng Bình: 96,64,40,60,18,47
Ăn 3/6 Bình Định,
Ăn 5/6 Quảng Trị,
Ăn 5/6 Quảng Bình
329
09-12Đà Nẵng: 52,69,66,90,57,32,
Khánh Hòa: 91,64,32,59,48,65
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Khánh Hòa
264
08-12Đắc Lắc: 70,90,26,59,09,05,
Quảng Nam: 94,35,85,10,46,97
Ăn 1/6 Đắc Lắc,
Ăn 4/6 Quảng Nam
203
07-12Thừa Thiên Huế: 77,79,80,10,58,12,
Phú Yên: 59,98,94,73,30,72
Ăn 5/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 3/6 Phú Yên
218
06-12Kon Tum: 57,13,30,94,84,69,
Khánh Hòa: 69,76,47,56,23,09
Ăn 3/6 Kon Tum,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
338
05-12Đà Nẵng: 31,23,93,04,81,87,
Quảng Ngãi: 97,94,44,75,15,49,
Đắc Nông: 11,08,04,23,96,28
Ăn 5/6 Đà Nẵng,
Ăn 1/6 Quảng Ngãi
190
04-12Gia Lai: 81,19,25,39,64,21,
Ninh Thuận: 90,11,21,42,43,86
Ăn 5/6 Gia Lai,
Ăn 5/6 Ninh Thuận
328
03-12Bình Định: 36,99,67,49,01,09,
Quảng Trị: 00,62,15,05,94,64,
Quảng Bình: 17,15,64,75,78,54
Ăn 4/6 Bình Định,
Ăn 5/6 Quảng Trị
298
02-12Đà Nẵng: 78,87,20,68,88,26,
Khánh Hòa: 68,52,63,72,03,39
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
249
01-12Đắc Lắc: 63,13,76,90,32,21,
Quảng Nam: 13,89,59,84,73,18
Ăn 4/6 Đắc Lắc,
Ăn 3/6 Quảng Nam
237
30-11Thừa Thiên Huế: 06,77,31,73,08,98,
Phú Yên: 05,91,51,41,11,64
Ăn 5/6 Thừa Thiên Huế264
29-11Kon Tum: 71,54,63,29,31,72,
Khánh Hòa: 59,92,66,25,31,12
Ăn 4/6 Kon Tum,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
332
28-11Đà Nẵng: 49,06,88,05,28,00,
Quảng Ngãi: 34,17,50,40,10,23,
Đắc Nông: 21,91,14,16,38,51
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Quảng Ngãi,
Ăn 5/6 Đắc Nông
283
27-11Gia Lai: 32,75,72,53,22,68,
Ninh Thuận: 53,02,88,43,72,27
Ăn 1/6 Gia Lai,
Ăn 4/6 Ninh Thuận
291
26-11Bình Định: 26,03,25,02,44,77,
Quảng Trị: 49,12,77,84,00,36,
Quảng Bình: 68,86,11,52,46,02
Ăn 4/6 Bình Định,
Ăn 4/6 Quảng Trị,
Ăn 4/6 Quảng Bình
278
25-11Đà Nẵng: 57,76,16,33,13,26,
Khánh Hòa: 63,39,68,04,27,98
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
234
24-11Đắc Lắc: 51,28,86,19,84,73,
Quảng Nam: 55,00,42,29,78,16
Ăn 5/6 Quảng Nam271
23-11Thừa Thiên Huế: 04,47,55,39,00,02,
Phú Yên: 78,12,56,94,21,82
Ăn 1/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 3/6 Phú Yên
222
22-11Kon Tum: 96,27,60,09,69,55,
Khánh Hòa: 72,73,64,23,78,00
Ăn 3/6 Kon Tum,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
238
21-11Đà Nẵng: 90,04,43,15,76,16,
Quảng Ngãi: 06,62,76,10,41,13,
Đắc Nông: 52,01,05,98,86,15
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Quảng Ngãi,
Ăn 3/6 Đắc Nông
246
20-11Gia Lai: 61,14,18,47,03,50,
Ninh Thuận: 79,80,24,30,04,70
Ăn 1/6 Gia Lai268
19-11Bình Định: 10,86,92,98,90,85,
Quảng Trị: 68,41,48,51,34,22,
Quảng Bình: 70,51,38,88,99,80
Ăn 3/6 Bình Định,
Ăn 5/6 Quảng Trị,
Ăn 5/6 Quảng Bình
234
18-11Đà Nẵng: 09,34,21,13,14,67,
Khánh Hòa: 03,70,64,19,68,45
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 1/6 Khánh Hòa
248
17-11Đắc Lắc: 50,55,56,88,35,33,
Quảng Nam: 65,94,95,78,89,13
Ăn 3/6 Quảng Nam217
16-11Thừa Thiên Huế: 67,52,94,18,14,95,
Phú Yên: 83,66,53,70,49,08
Ăn 5/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 5/6 Phú Yên
341
15-11Kon Tum: 69,68,01,38,11,74,
Khánh Hòa: 20,61,52,16,04,67
Ăn 3/6 Khánh Hòa176
14-11Đà Nẵng: 83,91,62,34,96,46,
Quảng Ngãi: 91,43,11,20,07,46,
Đắc Nông: 82,52,67,96,61,40
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Quảng Ngãi,
Ăn 1/6 Đắc Nông
236
13-11Gia Lai: 19,86,60,64,42,98,
Ninh Thuận: 46,43,67,34,30,97
Ăn 5/6 Gia Lai,
Ăn 4/6 Ninh Thuận
178
12-11Bình Định: 35,39,31,98,34,37,
Quảng Trị: 58,98,47,46,56,37,
Quảng Bình: 07,13,14,73,59,74
Ăn 4/6 Bình Định,
Ăn 3/6 Quảng Trị,
Ăn 5/6 Quảng Bình
293
11-11Đà Nẵng: 04,69,10,15,35,18,
Khánh Hòa: 19,12,89,63,67,14
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 1/6 Khánh Hòa
215
10-11Đắc Lắc: 64,18,19,77,25,92,
Quảng Nam: 14,92,64,62,69,21
Ăn 4/6 Đắc Lắc,
Ăn 4/6 Quảng Nam
187
09-11Thừa Thiên Huế: 93,31,29,61,59,83,
Phú Yên: 49,37,93,69,19,31
Ăn 3/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 1/6 Phú Yên
310
08-11Kon Tum: 78,65,87,43,68,40,
Khánh Hòa: 02,29,11,94,18,66
Ăn 1/6 Kon Tum300
07-11Đà Nẵng: 10,15,04,75,05,00,
Quảng Ngãi: 50,97,03,49,02,14,
Đắc Nông: 88,34,58,22,64,70
Ăn 5/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Quảng Ngãi
271
06-11Gia Lai: 86,21,28,50,10,36,
Ninh Thuận: 78,83,59,90,25,76
Ăn 3/6 Gia Lai,
Ăn 5/6 Ninh Thuận
355
05-11Bình Định: 86,44,30,97,72,59,
Quảng Trị: 23,09,61,25,68,89,
Quảng Bình: 26,66,16,58,48,54
Ăn 3/6 Bình Định,
Ăn 5/6 Quảng Trị,
Ăn 4/6 Quảng Bình
223
04-11Đà Nẵng: 12,63,93,16,36,05,
Khánh Hòa: 34,12,68,32,03,39
Ăn 5/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
242
03-11Đắc Lắc: 98,75,00,06,82,38,
Quảng Nam: 61,63,89,05,02,06
Ăn 3/6 Đắc Lắc,
Ăn 5/6 Quảng Nam
321
02-11Thừa Thiên Huế: 32,50,13,93,56,99,
Phú Yên: 23,16,79,96,83,58
Ăn 4/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 3/6 Phú Yên
137
01-11Kon Tum: 48,81,04,70,30,91,
Khánh Hòa: 04,82,98,53,09,25
Ăn 3/6 Kon Tum,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
330
31-10Đà Nẵng: 24,68,84,20,80,17,
Quảng Ngãi: 91,56,41,45,10,28,
Đắc Nông: 58,76,27,97,44,60
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Quảng Ngãi,
Ăn 4/6 Đắc Nông
200
30-10Gia Lai: 19,96,48,56,13,49,
Ninh Thuận: 69,09,13,48,68,53
Ăn 4/6 Gia Lai,
Ăn 4/6 Ninh Thuận
242
29-10Bình Định: 98,95,55,62,97,54,
Quảng Trị: 16,51,33,20,73,71,
Quảng Bình: 00,84,25,02,85,80
Ăn 1/6 Quảng Trị,
Ăn 1/6 Quảng Bình
363
28-10Đà Nẵng: 97,86,70,21,34,40,
Khánh Hòa: 21,92,59,56,51,81
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Khánh Hòa
301
27-10Đắc Lắc: 89,83,37,92,52,55,
Quảng Nam: 45,01,68,85,09,64
Ăn 1/6 Đắc Lắc,
Ăn 1/6 Quảng Nam
290
26-10Thừa Thiên Huế: 83,18,10,12,52,75,
Phú Yên: 59,48,93,78,81,51
Ăn 1/6 Phú Yên358
25-10Kon Tum: 88,19,65,41,46,74,
Khánh Hòa: 92,70,13,15,62,02
Ăn 5/6 Kon Tum,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
253
24-10Đà Nẵng: 82,83,99,32,41,09,
Quảng Ngãi: 12,10,47,42,22,62,
Đắc Nông: 44,20,27,05,32,69
Ăn 1/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Quảng Ngãi,
Ăn 4/6 Đắc Nông
218
23-10Gia Lai: 58,71,92,32,34,39,
Ninh Thuận: 47,75,02,63,14,83
Ăn 3/6 Gia Lai,
Ăn 3/6 Ninh Thuận
225
22-10Bình Định: 98,30,27,58,77,59,
Quảng Trị: 30,81,01,12,08,23,
Quảng Bình: 51,98,80,69,84,56
Ăn 3/6 Bình Định,
Ăn 1/6 Quảng Trị,
Ăn 4/6 Quảng Bình
345
21-10Đà Nẵng: 48,10,00,42,89,78,
Khánh Hòa: 65,31,58,92,84,18
Ăn 4/6 Đà Nẵng218
20-10Đắc Lắc: 17,92,72,24,62,28,
Quảng Nam: 12,94,07,60,51,96
Ăn 4/6 Đắc Lắc,
Ăn 1/6 Quảng Nam
311
19-10Thừa Thiên Huế: 21,28,53,35,87,13,
Phú Yên: 83,39,41,61,33,77
Ăn 3/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 5/6 Phú Yên
312
18-10Kon Tum: 46,06,71,07,27,26,
Khánh Hòa: 38,91,11,64,56,33
Ăn 3/6 Kon Tum230
17-10Đà Nẵng: 73,01,94,27,05,80,
Quảng Ngãi: 77,54,34,12,95,05,
Đắc Nông: 89,90,15,19,14,71
Ăn 3/6 Quảng Ngãi,
Ăn 3/6 Đắc Nông
287
16-10Gia Lai: 10,64,63,78,68,88,
Ninh Thuận: 83,28,22,70,21,44
Ăn 4/6 Ninh Thuận282
15-10Bình Định: 17,58,46,09,91,24,
Quảng Trị: 86,28,85,33,26,39,
Quảng Bình: 62,16,05,92,84,54
Ăn 5/6 Bình Định,
Ăn 5/6 Quảng Trị,
Ăn 1/6 Quảng Bình
223
14-10Đà Nẵng: 53,99,54,78,94,98,
Khánh Hòa: 48,84,38,85,80,11
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
316
13-10Đắc Lắc: 28,86,22,66,47,49,
Quảng Nam: 96,49,45,64,69,68
Ăn 5/6 Quảng Nam289
12-10Thừa Thiên Huế: 76,38,11,51,79,75,
Phú Yên: 00,01,14,72,16,84
Ăn 5/6 Thừa Thiên Huế303
11-10Kon Tum: 17,16,03,18,06,32,
Khánh Hòa: 28,87,04,29,05,66
Ăn 5/6 Kon Tum,
Ăn 5/6 Khánh Hòa
179
10-10Đà Nẵng: 22,69,18,32,79,48,
Quảng Ngãi: 67,85,90,92,13,44,
Đắc Nông: 62,81,36,90,08,54
Ăn 1/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Quảng Ngãi,
Ăn 5/6 Đắc Nông
210
09-10Gia Lai: 91,52,83,93,76,89,
Ninh Thuận: 14,35,23,55,02,96
Ăn 3/6 Gia Lai293
08-10Bình Định: 20,43,05,49,85,65,
Quảng Trị: 83,40,02,54,06,90,
Quảng Bình: 33,76,84,60,21,40
Ăn 5/6 Bình Định,
Ăn 5/6 Quảng Bình
260
07-10Đà Nẵng: 86,17,80,45,16,55,
Khánh Hòa: 52,49,55,97,24,72
Ăn 5/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
274
06-10Đắc Lắc: 80,22,67,47,84,75,
Quảng Nam: 68,15,53,06,54,32
Ăn 3/6 Đắc Lắc274
05-10Thừa Thiên Huế: 65,49,63,89,16,25,
Phú Yên: 95,48,57,86,06,18
Ăn 2/6 Phú Yên193
04-10Kon Tum: 38,64,29,45,11,44,
Khánh Hòa: 32,10,95,94,16,26
Ăn 3/6 Kon Tum,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
243
03-10Đà Nẵng: 79,16,97,49,71,96,
Quảng Ngãi: 01,52,48,18,83,62,
Đắc Nông: 72,74,18,63,34,14
Ăn 4/6 Quảng Ngãi,
Ăn 3/6 Đắc Nông
252
02-10Gia Lai: 34,13,47,55,39,65,
Ninh Thuận: 08,33,05,79,11,30
Ăn 4/6 Gia Lai,
Ăn 4/6 Ninh Thuận
229
01-10Bình Định: 87,88,14,48,99,19,
Quảng Trị: 54,89,22,46,41,86,
Quảng Bình: 58,29,84,40,67,06
Ăn 5/6 Bình Định,
Ăn 3/6 Quảng Trị,
Ăn 5/6 Quảng Bình
130
30-09Đà Nẵng: 75,16,82,24,47,60,
Khánh Hòa: 28,77,43,40,11,48
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
202
29-09Đắc Lắc: 79,21,50,41,43,77,
Quảng Nam: 98,32,72,41,76,17
Ăn 4/6 Đắc Lắc,
Ăn 3/6 Quảng Nam
313
28-09Thừa Thiên Huế: 52,81,02,49,78,71,
Phú Yên: 97,71,78,09,27,79
Ăn 5/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 3/6 Phú Yên
225
27-09Kon Tum: 78,20,64,96,49,46,
Khánh Hòa: 80,28,17,14,58,27
Ăn 5/6 Kon Tum,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
227
26-09Đà Nẵng: 85,63,78,79,73,56,
Quảng Ngãi: 01,47,46,09,98,00,
Đắc Nông: 54,10,28,78,92,29
Ăn 1/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Đắc Nông
218
25-09Gia Lai: 08,76,20,38,78,19,
Ninh Thuận: 25,36,06,78,86,68
Ăn 5/6 Gia Lai,
Ăn 4/6 Ninh Thuận
308
24-09Bình Định: 14,78,21,93,69,72,
Quảng Trị: 59,56,58,81,02,35,
Quảng Bình: 06,19,60,32,33,24
Ăn 5/6 Bình Định,
Ăn 5/6 Quảng Trị,
Ăn 1/6 Quảng Bình
226
23-09Đà Nẵng: 50,86,61,49,63,13,
Khánh Hòa: 55,01,11,26,70,57
Trượt220
22-09Đắc Lắc: 27,48,88,87,06,38,
Quảng Nam: 03,15,59,81,87,50
Ăn 1/6 Đắc Lắc,
Ăn 4/6 Quảng Nam
307
21-09Thừa Thiên Huế: 50,44,80,00,79,57,
Phú Yên: 33,19,84,77,91,15
Ăn 1/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 4/6 Phú Yên
129
20-09Kon Tum: 28,61,29,17,62,41,
Khánh Hòa: 21,89,17,53,50,04
Ăn 1/6 Kon Tum,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
157
19-09Đà Nẵng: 27,25,37,06,29,19,
Quảng Ngãi: 26,37,60,48,02,50,
Đắc Nông: 15,95,52,31,38,61
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Quảng Ngãi,
Ăn 3/6 Đắc Nông
248
18-09Gia Lai: 00,03,39,85,08,79,
Ninh Thuận: 13,84,26,96,36,65
Ăn 4/6 Gia Lai,
Ăn 3/6 Ninh Thuận
202
17-09Bình Định: 78,59,95,04,37,03,
Quảng Trị: 44,32,67,01,50,13,
Quảng Bình: 07,77,18,34,12,41
Ăn 4/6 Quảng Trị271
16-09Đà Nẵng: 22,57,95,58,29,30,
Khánh Hòa: 56,49,68,48,33,74
Ăn 5/6 Khánh Hòa302
15-09Đắc Lắc: 68,25,64,13,26,17,
Quảng Nam: 25,85,63,47,76,11
Ăn 2/6 Đắc Lắc,
Ăn 1/6 Quảng Nam
335
14-09Thừa Thiên Huế: 59,14,91,29,35,49,
Phú Yên: 07,56,63,32,31,87
Ăn 5/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 4/6 Phú Yên
279
13-09Kon Tum: 29,94,33,50,17,89,
Khánh Hòa: 12,67,06,52,38,55
Ăn 3/6 Kon Tum,
Ăn 1/6 Khánh Hòa
208
12-09Đà Nẵng: 27,40,71,85,01,97,
Quảng Ngãi: 10,55,20,56,21,52,
Đắc Nông: 48,78,03,91,05,04
Ăn 3/6 Quảng Ngãi219
11-09Gia Lai: 63,18,06,71,37,10,
Ninh Thuận: 65,57,52,12,33,54
Ăn 1/6 Gia Lai,
Ăn 3/6 Ninh Thuận
250
10-09Bình Định: 12,30,71,83,93,91,
Quảng Trị: 62,65,05,22,89,68,
Quảng Bình: 51,39,57,36,56,81
Ăn 3/6 Bình Định,
Ăn 3/6 Quảng Trị,
Ăn 4/6 Quảng Bình
212
09-09Đà Nẵng: 94,15,75,21,87,14,
Khánh Hòa: 53,23,91,60,17,61
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
230
08-09Đắc Lắc: 47,36,46,63,27,57,
Quảng Nam: 94,43,61,29,36,09
Ăn 3/6 Đắc Lắc,
Ăn 3/6 Quảng Nam
238
07-09Thừa Thiên Huế: 19,96,72,82,26,75,
Phú Yên: 04,38,69,21,36,84
Ăn 3/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 5/6 Phú Yên
141
06-09Kon Tum: 68,52,60,16,18,82,
Khánh Hòa: 20,15,35,86,93,45
Ăn 4/6 Kon Tum,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
335
05-09Đà Nẵng: 10,48,60,54,88,39,
Quảng Ngãi: 35,06,42,66,99,82,
Đắc Nông: 69,81,26,21,05,53
Ăn 5/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Quảng Ngãi
263
04-09Gia Lai: 03,14,69,65,11,10,
Ninh Thuận: 70,90,09,67,88,10
Ăn 3/6 Gia Lai,
Ăn 4/6 Ninh Thuận
251
03-09Bình Định: 70,21,36,45,80,09,
Quảng Trị: 42,87,24,45,44,75,
Quảng Bình: 60,95,55,19,23,81
Ăn 1/6 Quảng Bình185
02-09Đà Nẵng: 26,66,86,60,37,14,
Khánh Hòa: 63,30,31,43,91,38
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 1/6 Khánh Hòa
246
01-09Đắc Lắc: 73,08,16,18,69,82,
Quảng Nam: 80,88,89,92,31,22
Ăn 3/6 Đắc Lắc,
Ăn 3/6 Quảng Nam
196
31-08Thừa Thiên Huế: 22,70,00,75,47,61,
Phú Yên: 89,63,29,11,91,85
Ăn 4/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 4/6 Phú Yên
259
30-08Kon Tum: 34,11,13,23,04,41,
Khánh Hòa: 85,55,46,76,73,45
Ăn 5/6 Kon Tum261
29-08Đà Nẵng: 20,93,30,00,16,04,
Quảng Ngãi: 95,51,09,78,53,31,
Đắc Nông: 22,30,81,74,44,16
Ăn 2/6 Đà Nẵng,
Ăn 1/6 Quảng Ngãi,
Ăn 1/6 Đắc Nông
224
28-08Gia Lai: 24,65,32,94,27,11,
Ninh Thuận: 82,43,68,62,81,17
Ăn 4/6 Gia Lai,
Ăn 3/6 Ninh Thuận
209
27-08Bình Định: 44,85,62,05,12,83,
Quảng Trị: 29,85,95,01,88,24,
Quảng Bình: 05,27,25,64,17,90
Ăn 3/6 Bình Định,
Ăn 3/6 Quảng Trị,
Ăn 5/6 Quảng Bình
246
26-08Đà Nẵng: 20,04,01,57,33,96,
Khánh Hòa: 14,48,07,19,73,13
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
312
25-08Đắc Lắc: 03,15,18,71,37,53,
Quảng Nam: 64,02,99,86,03,66
Ăn 4/6 Đắc Lắc,
Ăn 4/6 Quảng Nam
240
24-08Thừa Thiên Huế: 65,81,67,35,52,33,
Phú Yên: 98,01,94,40,45,03
Ăn 1/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 5/6 Phú Yên
274
23-08Kon Tum: 31,72,47,78,11,57,
Khánh Hòa: 17,51,40,00,74,90
Ăn 3/6 Kon Tum,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
241
22-08Đà Nẵng: 07,11,25,59,08,57,
Quảng Ngãi: 55,89,80,24,74,75,
Đắc Nông: 92,24,91,49,22,11
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Quảng Ngãi,
Ăn 4/6 Đắc Nông
254
21-08Gia Lai: 69,02,60,05,22,75,
Ninh Thuận: 26,59,95,16,14,48
Ăn 4/6 Gia Lai,
Ăn 5/6 Ninh Thuận
246
20-08Bình Định: 67,07,66,87,63,75,
Quảng Trị: 97,70,34,60,13,81,
Quảng Bình: 38,48,26,34,13,51
Ăn 4/6 Bình Định,
Ăn 1/6 Quảng Trị,
Ăn 3/6 Quảng Bình
276
19-08Đà Nẵng: 61,20,58,59,15,31,
Khánh Hòa: 36,59,76,18,33,84
Ăn 1/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
149
18-08Đắc Lắc: 38,95,12,65,40,05,
Quảng Nam: 25,11,33,97,73,18
Ăn 5/6 Đắc Lắc,
Ăn 3/6 Quảng Nam
246
17-08Thừa Thiên Huế: 37,31,38,26,88,02,
Phú Yên: 37,16,59,32,14,90
Ăn 3/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 1/6 Phú Yên
203
16-08Kon Tum: 84,07,65,47,54,48,
Khánh Hòa: 06,57,80,26,45,18
Ăn 3/6 Kon Tum,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
205
15-08Đà Nẵng: 54,80,35,93,49,46,
Quảng Ngãi: 71,66,83,30,31,90,
Đắc Nông: 20,27,32,98,11,78
Ăn 1/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Đắc Nông
239
14-08Gia Lai: 57,42,81,66,94,73,
Ninh Thuận: 60,39,49,42,35,10
Ăn 5/6 Gia Lai,
Ăn 5/6 Ninh Thuận
211
13-08Bình Định: 05,32,27,86,82,01,
Quảng Trị: 46,13,09,81,02,72,
Quảng Bình: 46,87,15,30,33,14
Ăn 4/6 Bình Định,
Ăn 3/6 Quảng Trị,
Ăn 5/6 Quảng Bình
298
12-08Đà Nẵng: 48,66,38,92,78,43,
Khánh Hòa: 40,65,91,78,01,68
Ăn 5/6 Khánh Hòa209
11-08Đắc Lắc: 94,22,77,19,90,18,
Quảng Nam: 16,72,34,90,37,09
Ăn 4/6 Quảng Nam138
10-08Thừa Thiên Huế: 05,31,78,62,67,65,
Phú Yên: 65,50,76,73,94,32
Ăn 3/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 3/6 Phú Yên
163
09-08Kon Tum: 81,34,22,95,28,82,
Khánh Hòa: 07,36,01,80,34,93
Ăn 4/6 Kon Tum,
Ăn 1/6 Khánh Hòa
236
08-08Đà Nẵng: 29,74,63,06,14,26,
Quảng Ngãi: 67,97,13,44,64,83,
Đắc Nông: 87,62,11,15,71,91
Ăn 1/6 Đà Nẵng,
Ăn 1/6 Đắc Nông
241
07-08Gia Lai: 45,57,52,80,76,19,
Ninh Thuận: 67,48,70,26,35,64
Ăn 3/6 Gia Lai,
Ăn 3/6 Ninh Thuận
295
06-08Bình Định: 19,01,47,83,09,98,
Quảng Trị: 06,30,38,44,35,90,
Quảng Bình: 28,21,24,35,01,68
Ăn 5/6 Bình Định,
Ăn 3/6 Quảng Trị,
Ăn 4/6 Quảng Bình
294
05-08Đà Nẵng: 26,89,81,28,80,62,
Khánh Hòa: 54,52,79,04,49,39
Ăn 5/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Khánh Hòa
325
04-08Đắc Lắc: 53,52,40,11,37,09,
Quảng Nam: 44,16,55,42,17,63
Ăn 5/6 Đắc Lắc,
Ăn 3/6 Quảng Nam
198
03-08Thừa Thiên Huế: 32,11,27,88,01,47,
Phú Yên: 40,77,88,25,68,76
Ăn 3/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 3/6 Phú Yên
232
02-08Kon Tum: 09,73,15,12,13,98,
Khánh Hòa: 07,16,21,26,41,89
Ăn 1/6 Kon Tum,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
252
01-08Đà Nẵng: 94,25,39,37,27,31,
Quảng Ngãi: 34,42,28,12,17,57,
Đắc Nông: 34,09,46,15,78,02
Ăn 1/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Quảng Ngãi,
Ăn 1/6 Đắc Nông
334
31-07Gia Lai: 53,74,84,11,30,46,
Ninh Thuận: 68,32,66,05,39,96
Ăn 5/6 Gia Lai,
Ăn 5/6 Ninh Thuận
277
30-07Bình Định: 71,62,16,33,00,53,
Quảng Trị: 88,05,13,82,16,23,
Quảng Bình: 44,48,56,77,72,91
Ăn 5/6 Bình Định,
Ăn 4/6 Quảng Bình
252
29-07Đà Nẵng: 92,03,13,55,06,39,
Khánh Hòa: 74,80,59,99,28,93
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Khánh Hòa
252
28-07Đắc Lắc: 87,51,48,92,97,33,
Quảng Nam: 06,26,52,49,44,94
Ăn 5/6 Quảng Nam184
27-07Thừa Thiên Huế: 73,42,92,17,51,01,
Phú Yên: 51,49,11,23,20,82
Ăn 4/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 3/6 Phú Yên
335
26-07Kon Tum: 78,76,26,56,10,52,
Khánh Hòa: 04,67,23,26,11,60
Ăn 3/6 Kon Tum,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
326
25-07Đà Nẵng: 09,58,21,55,81,07,
Quảng Ngãi: 13,93,72,33,87,86,
Đắc Nông: 36,16,25,17,26,15
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Quảng Ngãi,
Ăn 1/6 Đắc Nông
275
24-07Gia Lai: 17,72,28,26,32,71,
Ninh Thuận: 34,66,61,75,63,83
Ăn 1/6 Gia Lai,
Ăn 3/6 Ninh Thuận
312
23-07Bình Định: 31,68,40,98,30,23,
Quảng Trị: 85,61,27,01,91,13,
Quảng Bình: 92,83,48,96,28,16
Ăn 5/6 Bình Định,
Ăn 5/6 Quảng Trị,
Ăn 3/6 Quảng Bình
221
22-07Đà Nẵng: 94,40,47,54,32,02,
Khánh Hòa: 09,31,24,21,02,48
Ăn 1/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
105
21-07Đắc Lắc: 48,39,66,65,47,99,
Quảng Nam: 46,27,08,99,91,92
Ăn 3/6 Đắc Lắc,
Ăn 5/6 Quảng Nam
282
20-07Thừa Thiên Huế: 78,01,45,34,23,91,
Phú Yên: 21,68,74,63,80,35
Ăn 5/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 1/6 Phú Yên
320
19-07Kon Tum: 81,79,89,41,43,73,
Khánh Hòa: 77,36,87,06,81,01
Trượt280
18-07Đà Nẵng: 66,94,60,85,97,64,
Quảng Ngãi: 70,23,30,37,86,56,
Đắc Nông: 41,94,34,32,90,92
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Quảng Ngãi
224
17-07Gia Lai: 19,09,77,31,85,90,
Ninh Thuận: 33,52,80,77,85,22
Ăn 3/6 Gia Lai,
Ăn 5/6 Ninh Thuận
200
16-07Bình Định: 95,87,19,36,56,62,
Quảng Trị: 07,62,00,30,56,76,
Quảng Bình: 04,59,36,95,31,91
Ăn 5/6 Bình Định,
Ăn 5/6 Quảng Trị,
Ăn 1/6 Quảng Bình
244
15-07Đà Nẵng: 59,57,97,43,48,45,
Khánh Hòa: 19,36,94,37,52,41
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
319
14-07Đắc Lắc: 00,28,61,17,96,11,
Quảng Nam: 10,73,77,87,46,17
Ăn 1/6 Đắc Lắc,
Ăn 3/6 Quảng Nam
163
13-07Thừa Thiên Huế: 16,54,40,63,30,24,
Phú Yên: 18,84,12,20,49,58
Ăn 4/6 Thừa Thiên Huế267
12-07Kon Tum: 45,82,04,86,56,14,
Khánh Hòa: 71,03,36,69,68,45
Ăn 5/6 Kon Tum,
Ăn 5/6 Khánh Hòa
277
11-07Đà Nẵng: 44,90,00,88,94,46,
Quảng Ngãi: 46,58,52,23,53,36,
Đắc Nông: 93,15,13,86,96,48
Ăn 5/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Quảng Ngãi,
Ăn 1/6 Đắc Nông
247
10-07Gia Lai: 09,17,28,25,43,88,
Ninh Thuận: 62,04,67,70,50,97
Ăn 3/6 Ninh Thuận210
09-07Bình Định: 22,48,17,63,05,55,
Quảng Trị: 16,75,68,42,82,18,
Quảng Bình: 07,83,37,00,39,63
Ăn 4/6 Bình Định,
Ăn 4/6 Quảng Trị,
Ăn 5/6 Quảng Bình
260
08-07Đà Nẵng: 32,54,59,45,08,09,
Khánh Hòa: 70,20,35,12,69,85
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
140
07-07Đắc Lắc: 56,82,06,80,85,37,
Quảng Nam: 86,92,20,47,32,38
Ăn 4/6 Đắc Lắc,
Ăn 4/6 Quảng Nam
315
06-07Thừa Thiên Huế: 76,46,27,48,22,29,
Phú Yên: 59,52,07,60,06,85
Ăn 4/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 1/6 Phú Yên
169
05-07Kon Tum: 29,24,36,67,15,21,
Khánh Hòa: 65,16,82,24,17,70
Ăn 3/6 Kon Tum278
04-07Đà Nẵng: 21,54,50,31,94,88,
Quảng Ngãi: 46,32,73,20,11,89,
Đắc Nông: 99,00,98,26,15,48
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 1/6 Quảng Ngãi,
Ăn 1/6 Đắc Nông
175
03-07Gia Lai: 12,52,55,19,69,42,
Ninh Thuận: 11,69,87,51,96,77
Ăn 4/6 Gia Lai292
02-07Bình Định: 02,67,03,37,01,72,
Quảng Trị: 35,26,65,38,67,29,
Quảng Bình: 64,92,60,63,87,45
Ăn 5/6 Bình Định,
Ăn 5/6 Quảng Trị,
Ăn 3/6 Quảng Bình
187
01-07Đà Nẵng: 32,60,95,85,54,80,
Khánh Hòa: 61,34,06,37,49,07
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
304
30-06Đắc Lắc: 32,52,01,78,85,31,
Quảng Nam: 29,93,95,48,27,33
Ăn 5/6 Đắc Lắc,
Ăn 4/6 Quảng Nam
255
29-06Thừa Thiên Huế: 70,74,34,28,75,06,
Phú Yên: 15,45,94,66,51,52
Ăn 4/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 3/6 Phú Yên
345
28-06Kon Tum: 37,10,92,81,50,76,
Khánh Hòa: 10,42,24,68,36,91
Ăn 4/6 Kon Tum,
Ăn 1/6 Khánh Hòa
171
27-06Đà Nẵng: 63,12,72,02,23,31,
Quảng Ngãi: 01,53,79,98,94,93,
Đắc Nông: 56,39,65,79,00,25
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Đắc Nông
321
26-06Gia Lai: 51,65,88,93,38,54,
Ninh Thuận: 62,26,01,75,09,91
Ăn 3/6 Gia Lai,
Ăn 3/6 Ninh Thuận
196
25-06Bình Định: 04,93,77,87,86,98,
Quảng Trị: 56,35,30,90,25,47,
Quảng Bình: 58,18,25,79,15,30
Ăn 5/6 Bình Định,
Ăn 1/6 Quảng Trị,
Ăn 3/6 Quảng Bình
263
24-06Đà Nẵng: 93,05,08,33,23,02,
Khánh Hòa: 97,87,57,98,59,14
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
217
23-06Đắc Lắc: 87,99,34,84,07,24,
Quảng Nam: 00,42,90,01,33,66
Ăn 1/6 Đắc Lắc,
Ăn 4/6 Quảng Nam
281
22-06Thừa Thiên Huế: 81,05,93,17,74,88,
Phú Yên: 78,50,59,47,31,81
Ăn 4/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 4/6 Phú Yên
195
21-06Kon Tum: 82,25,12,83,04,72,
Khánh Hòa: 30,07,35,29,09,03
Ăn 1/6 Kon Tum,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
112
20-06Đà Nẵng: 77,98,99,63,94,45,
Quảng Ngãi: 84,04,71,29,14,48,
Đắc Nông: 44,35,34,32,59,76
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Quảng Ngãi,
Ăn 5/6 Đắc Nông
204
19-06Gia Lai: 82,59,88,73,41,62,
Ninh Thuận: 71,92,60,45,62,10
Ăn 4/6 Ninh Thuận275
18-06Bình Định: 51,90,99,12,83,86,
Quảng Trị: 11,99,33,47,35,46,
Quảng Bình: 17,89,72,56,55,11
Ăn 3/6 Bình Định,
Ăn 3/6 Quảng Trị,
Ăn 1/6 Quảng Bình
312
17-06Đà Nẵng: 08,37,42,76,04,16,
Khánh Hòa: 05,08,12,40,98,68
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
112
16-06Đắc Lắc: 71,35,18,05,78,79,
Quảng Nam: 14,60,22,47,33,90
Ăn 1/6 Đắc Lắc195
15-06Thừa Thiên Huế: 58,17,74,83,00,82,
Phú Yên: 69,46,55,38,88,66
Ăn 3/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 4/6 Phú Yên
201
14-06Kon Tum: 57,10,34,16,84,94,
Khánh Hòa: 04,54,02,13,49,28
Ăn 3/6 Kon Tum222
13-06Đà Nẵng: 39,99,28,57,42,62,
Quảng Ngãi: 68,84,60,31,94,55,
Đắc Nông: 39,15,56,86,52,36
Ăn 1/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Quảng Ngãi,
Ăn 1/6 Đắc Nông
345
12-06Gia Lai: 65,36,34,57,52,12,
Ninh Thuận: 86,57,25,89,68,93
Trượt291
11-06Bình Định: 46,57,51,82,59,05,
Quảng Trị: 38,86,37,80,39,31,
Quảng Bình: 87,16,86,95,93,26
Ăn 4/6 Bình Định,
Ăn 3/6 Quảng Trị,
Ăn 3/6 Quảng Bình
220
10-06Đà Nẵng: 36,52,46,68,30,93,
Khánh Hòa: 32,31,09,61,35,20
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Khánh Hòa
273
09-06Đắc Lắc: 20,00,44,94,55,29,
Quảng Nam: 44,24,96,66,58,05
Ăn 5/6 Đắc Lắc,
Ăn 4/6 Quảng Nam
380
08-06Thừa Thiên Huế: 93,14,10,28,78,53,
Phú Yên: 52,10,50,20,78,35
Ăn 5/6 Thừa Thiên Huế169
07-06Kon Tum: 88,90,38,48,59,18,
Khánh Hòa: 45,95,57,86,50,25
Ăn 4/6 Khánh Hòa299
06-06Đà Nẵng: 30,96,18,79,46,17,
Quảng Ngãi: 99,37,10,45,11,62,
Đắc Nông: 59,16,79,87,85,34
Ăn 1/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Quảng Ngãi,
Ăn 5/6 Đắc Nông
233
05-06Gia Lai: 09,55,12,36,59,33,
Ninh Thuận: 09,93,21,18,98,70
Ăn 3/6 Gia Lai,
Ăn 4/6 Ninh Thuận
169
04-06Bình Định: 92,26,51,46,67,60,
Quảng Trị: 35,65,78,38,48,87,
Quảng Bình: 59,24,38,83,19,60
Ăn 3/6 Bình Định,
Ăn 3/6 Quảng Trị
246
03-06Đà Nẵng: 06,68,53,90,10,97,
Khánh Hòa: 38,48,08,60,35,92
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
200
02-06Đắc Lắc: 24,76,82,87,35,00,
Quảng Nam: 94,16,18,52,51,43
Ăn 5/6 Đắc Lắc,
Ăn 4/6 Quảng Nam
243
01-06Thừa Thiên Huế: 50,26,67,82,73,69,
Phú Yên: 57,11,90,21,52,36
Ăn 3/6 Phú Yên208
31-05Kon Tum: 48,31,53,03,66,30,
Khánh Hòa: 74,98,17,57,66,36
Ăn 4/6 Kon Tum,
Ăn 5/6 Khánh Hòa
349
30-05Đà Nẵng: 80,25,34,49,98,10,
Quảng Ngãi: 31,97,15,27,10,34,
Đắc Nông: 31,64,60,83,96,47
Ăn 1/6 Quảng Ngãi,
Ăn 4/6 Đắc Nông
139
29-05Gia Lai: 81,46,22,64,50,77,
Ninh Thuận: 46,05,11,83,53,90
Ăn 4/6 Gia Lai,
Ăn 3/6 Ninh Thuận
217
28-05Bình Định: 27,22,10,94,20,06,
Quảng Trị: 30,99,39,70,48,66,
Quảng Bình: 52,17,34,26,38,24
Ăn 3/6 Bình Định,
Ăn 4/6 Quảng Trị
256
27-05Đà Nẵng: 88,08,68,72,23,71,
Khánh Hòa: 79,05,22,68,11,54
Ăn 5/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
280
26-05Đắc Lắc: 89,83,92,63,18,12,
Quảng Nam: 29,38,73,98,70,51
Ăn 5/6 Đắc Lắc,
Ăn 5/6 Quảng Nam
278
25-05Thừa Thiên Huế: 50,01,15,21,47,79,
Phú Yên: 08,65,38,06,46,57
Ăn 1/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 5/6 Phú Yên
276
24-05Kon Tum: 49,90,29,10,68,37,
Khánh Hòa: 89,79,76,26,22,31
Ăn 4/6 Kon Tum,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
275
23-05Đà Nẵng: 76,19,33,60,53,24,
Quảng Ngãi: 13,78,79,53,66,71,
Đắc Nông: 94,85,89,96,02,56
Ăn 5/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Quảng Ngãi,
Ăn 4/6 Đắc Nông
195
22-05Gia Lai: 81,61,78,28,22,06,
Ninh Thuận: 19,84,05,48,60,78
Ăn 5/6 Gia Lai,
Ăn 4/6 Ninh Thuận
204
21-05Bình Định: 79,90,52,62,58,95,
Quảng Trị: 90,56,08,16,82,05,
Quảng Bình: 78,88,23,92,52,45
Ăn 4/6 Quảng Trị,
Ăn 4/6 Quảng Bình
181
20-05Đà Nẵng: 88,61,15,49,59,93,
Khánh Hòa: 13,00,45,60,73,79
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
249
19-05Đắc Lắc: 33,03,74,55,21,83,
Quảng Nam: 01,19,37,31,86,57
Ăn 1/6 Đắc Lắc,
Ăn 4/6 Quảng Nam
135
18-05Thừa Thiên Huế: 67,26,04,91,20,29,
Phú Yên: 39,55,44,04,32,05
Ăn 4/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 3/6 Phú Yên
286
17-05Kon Tum: 59,12,96,74,63,84,
Khánh Hòa: 71,59,89,69,97,29
Ăn 3/6 Kon Tum,
Ăn 5/6 Khánh Hòa
129
16-05Đà Nẵng: 77,58,03,75,50,97,
Quảng Ngãi: 17,53,79,73,19,90,
Đắc Nông: 03,32,86,19,43,50
Ăn 5/6 Đà Nẵng,
Ăn 1/6 Quảng Ngãi
183
15-05Gia Lai: 30,92,82,71,51,08,
Ninh Thuận: 10,97,52,59,22,53
Ăn 4/6 Gia Lai,
Ăn 4/6 Ninh Thuận
205
14-05Bình Định: 84,16,74,72,42,40,
Quảng Trị: 76,46,58,73,09,08,
Quảng Bình: 57,23,56,09,41,89
Ăn 3/6 Quảng Trị,
Ăn 4/6 Quảng Bình
270
13-05Đà Nẵng: 92,18,39,38,62,66,
Khánh Hòa: 29,06,89,80,44,82
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
294
12-05Đắc Lắc: 80,60,03,45,71,26,
Quảng Nam: 02,24,47,99,08,10
Ăn 3/6 Đắc Lắc,
Ăn 5/6 Quảng Nam
245
11-05Thừa Thiên Huế: 11,36,75,72,14,96,
Phú Yên: 18,59,04,94,01,68
Ăn 5/6 Phú Yên178
10-05Kon Tum: 93,10,27,74,23,70,
Khánh Hòa: 58,51,95,89,88,72
Ăn 1/6 Kon Tum245
09-05Đà Nẵng: 03,09,88,38,58,10,
Quảng Ngãi: 77,79,84,31,68,34,
Đắc Nông: 10,11,69,90,15,48
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 1/6 Đắc Nông
267
08-05Gia Lai: 34,20,32,69,91,01,
Ninh Thuận: 00,42,36,79,65,98
Ăn 4/6 Gia Lai173
07-05Bình Định: 38,69,16,60,85,77,
Quảng Trị: 64,24,59,31,09,04,
Quảng Bình: 25,42,33,22,98,53
Ăn 4/6 Bình Định,
Ăn 3/6 Quảng Trị,
Ăn 1/6 Quảng Bình
214
06-05Đà Nẵng: 65,04,31,59,25,67,
Khánh Hòa: 99,57,96,86,09,59
Ăn 4/6 Khánh Hòa142
05-05Đắc Lắc: 58,65,25,72,16,21,
Quảng Nam: 64,58,39,49,83,63
Ăn 4/6 Đắc Lắc,
Ăn 4/6 Quảng Nam
225
04-05Thừa Thiên Huế: 02,94,09,80,71,10,
Phú Yên: 30,38,10,99,22,17
Ăn 5/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 4/6 Phú Yên
295
03-05Kon Tum: 14,54,42,76,68,99,
Khánh Hòa: 18,53,40,78,60,85
Ăn 4/6 Kon Tum,
Ăn 5/6 Khánh Hòa
231
02-05Đà Nẵng: 93,01,94,98,87,66,
Quảng Ngãi: 66,27,04,41,77,08,
Đắc Nông: 85,35,45,04,03,28
Ăn 3/6 Quảng Ngãi,
Ăn 4/6 Đắc Nông
208
01-05Gia Lai: 25,17,50,23,39,63,
Ninh Thuận: 91,39,53,43,28,38
Ăn 4/6 Gia Lai,
Ăn 1/6 Ninh Thuận
265
30-04Bình Định: 32,80,55,99,35,63,
Quảng Trị: 20,44,03,56,89,43,
Quảng Bình: 75,08,38,13,35,57
Ăn 4/6 Bình Định,
Ăn 3/6 Quảng Trị,
Ăn 1/6 Quảng Bình
247
29-04Đà Nẵng: 09,86,68,25,65,70,
Khánh Hòa: 48,42,29,89,43,16
Ăn 5/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
212
28-04Đắc Lắc: 37,13,27,15,60,87,
Quảng Nam: 47,93,87,67,28,41
Ăn 1/6 Đắc Lắc,
Ăn 3/6 Quảng Nam
246
27-04Thừa Thiên Huế: 74,49,02,89,17,08,
Phú Yên: 71,15,10,32,38,85
Ăn 4/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 4/6 Phú Yên
174
26-04Kon Tum: 97,11,44,47,23,86,
Khánh Hòa: 41,45,09,39,63,13
Ăn 5/6 Kon Tum,
Ăn 1/6 Khánh Hòa
211
31-03Đắc Lắc: 51,93,63,73,22,89,
Quảng Nam: 27,41,88,59,00,12
Ăn 3/6 Đắc Lắc,
Ăn 1/6 Quảng Nam
182
30-03Thừa Thiên Huế: 56,78,76,33,03,01,
Phú Yên: 74,48,70,46,90,11
Ăn 4/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 3/6 Phú Yên
273
29-03Kon Tum: 31,97,80,15,81,11,
Khánh Hòa: 12,60,70,63,07,48
Ăn 4/6 Kon Tum,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
381
28-03Đà Nẵng: 00,48,15,86,53,68,
Quảng Ngãi: 60,10,81,51,73,78,
Đắc Nông: 38,75,66,20,11,94
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Quảng Ngãi,
Ăn 5/6 Đắc Nông
328
27-03Gia Lai: 44,52,74,77,21,11,
Ninh Thuận: 79,02,49,54,19,26
Ăn 1/6 Ninh Thuận182
26-03Bình Định: 75,87,09,13,39,50,
Quảng Trị: 71,37,23,08,01,80,
Quảng Bình: 04,36,73,20,25,77
Ăn 1/6 Bình Định,
Ăn 5/6 Quảng Trị
248
25-03Đà Nẵng: 24,91,19,66,05,99,
Khánh Hòa: 46,85,89,71,40,22
Ăn 5/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
208
24-03Đắc Lắc: 82,87,65,74,19,13,
Quảng Nam: 43,52,25,98,96,28
Ăn 5/6 Đắc Lắc,
Ăn 4/6 Quảng Nam
228
23-03Thừa Thiên Huế: 88,41,05,59,49,86,
Phú Yên: 57,92,81,09,83,40
Ăn 1/6 Thừa Thiên Huế254
22-03Kon Tum: 21,35,57,45,78,26,
Khánh Hòa: 23,08,40,33,05,74
Ăn 4/6 Kon Tum,
Ăn 5/6 Khánh Hòa
326
21-03Đà Nẵng: 23,33,91,13,18,48,
Quảng Ngãi: 31,39,29,85,73,46,
Đắc Nông: 44,57,96,85,26,50
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 1/6 Quảng Ngãi,
Ăn 4/6 Đắc Nông
203
20-03Gia Lai: 07,00,24,38,87,29,
Ninh Thuận: 50,89,12,07,26,10
Ăn 3/6 Ninh Thuận180
19-03Bình Định: 77,60,97,00,12,67,
Quảng Trị: 25,92,36,55,23,67,
Quảng Bình: 01,61,18,57,34,23
Ăn 4/6 Bình Định,
Ăn 5/6 Quảng Bình
248
18-03Đà Nẵng: 46,80,98,37,22,58,
Khánh Hòa: 64,81,31,77,30,43
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
247
17-03Đắc Lắc: 14,82,18,37,88,76,
Quảng Nam: 10,68,34,13,47,86
Ăn 5/6 Đắc Lắc,
Ăn 5/6 Quảng Nam
338
16-03Thừa Thiên Huế: 02,26,04,55,61,05,
Phú Yên: 90,95,50,66,03,88
Ăn 1/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 1/6 Phú Yên
318
15-03Kon Tum: 34,35,43,98,57,54,
Khánh Hòa: 69,91,90,62,47,61
Ăn 3/6 Kon Tum,
Ăn 1/6 Khánh Hòa
245
14-03Đà Nẵng: 32,29,88,97,55,13,
Quảng Ngãi: 22,69,71,83,91,20,
Đắc Nông: 78,32,40,75,45,99
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 1/6 Quảng Ngãi,
Ăn 5/6 Đắc Nông
196
13-03Gia Lai: 41,18,26,11,21,45,
Ninh Thuận: 84,56,79,54,86,37
Ăn 5/6 Gia Lai,
Ăn 3/6 Ninh Thuận
276
12-03Bình Định: 04,53,13,30,77,95,
Quảng Trị: 11,80,99,59,04,30,
Quảng Bình: 60,27,40,34,02,53
Ăn 3/6 Bình Định,
Ăn 1/6 Quảng Trị,
Ăn 4/6 Quảng Bình
251
11-03Đà Nẵng: 29,93,11,74,44,94,
Khánh Hòa: 20,92,96,21,25,16
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
355
10-03Đắc Lắc: 45,72,57,14,85,16,
Quảng Nam: 08,83,63,69,06,02
Ăn 5/6 Đắc Lắc,
Ăn 5/6 Quảng Nam
258
09-03Thừa Thiên Huế: 61,57,85,09,16,20,
Phú Yên: 03,42,17,13,81,33
Ăn 3/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 5/6 Phú Yên
267
08-03Kon Tum: 38,15,05,46,16,08,
Khánh Hòa: 97,38,20,06,85,44
Ăn 3/6 Kon Tum,
Ăn 1/6 Khánh Hòa
336
07-03Đà Nẵng: 47,37,56,02,59,14,
Quảng Ngãi: 33,55,65,96,10,74,
Đắc Nông: 24,37,15,71,82,66
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Quảng Ngãi,
Ăn 4/6 Đắc Nông
197
06-03Gia Lai: 62,96,11,65,30,45,
Ninh Thuận: 27,13,95,31,60,90
Ăn 1/6 Gia Lai,
Ăn 4/6 Ninh Thuận
265
05-03Bình Định: 34,33,66,30,63,25,
Quảng Trị: 67,93,01,33,40,61,
Quảng Bình: 60,33,84,16,31,37
Ăn 4/6 Bình Định,
Ăn 1/6 Quảng Trị,
Ăn 3/6 Quảng Bình
313
04-03Đà Nẵng: 53,46,61,09,68,96,
Khánh Hòa: 41,90,03,93,23,73
Ăn 5/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
188
03-03Đắc Lắc: 08,66,96,94,19,14,
Quảng Nam: 76,03,52,36,58,45
Ăn 1/6 Đắc Lắc,
Ăn 4/6 Quảng Nam
272
02-03Thừa Thiên Huế: 24,82,79,69,37,46,
Phú Yên: 73,22,08,62,10,96
Ăn 3/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 1/6 Phú Yên
333
01-03Kon Tum: 13,80,34,90,68,39,
Khánh Hòa: 14,87,38,19,81,46
Ăn 4/6 Kon Tum,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
307
29-02Đà Nẵng: 30,66,16,67,80,85,
Quảng Ngãi: 67,16,36,88,69,75,
Đắc Nông: 11,25,62,03,67,14
Ăn 4/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Quảng Ngãi
250
28-02Gia Lai: 84,76,20,28,42,59,
Ninh Thuận: 09,05,67,32,45,81
Ăn 5/6 Gia Lai,
Ăn 5/6 Ninh Thuận
269
27-02Bình Định: 39,23,25,53,63,98,
Quảng Trị: 61,75,14,91,92,16,
Quảng Bình: 09,55,13,56,31,45
Ăn 4/6 Bình Định,
Ăn 1/6 Quảng Bình
289
26-02Đà Nẵng: 81,93,73,21,91,01,
Khánh Hòa: 30,83,51,36,41,32
Ăn 5/6 Khánh Hòa298
25-02Đắc Lắc: 10,75,05,11,85,58,
Quảng Nam: 14,20,50,67,21,51
Ăn 5/6 Đắc Lắc,
Ăn 5/6 Quảng Nam
173
24-02Thừa Thiên Huế: 17,68,85,47,09,30,
Phú Yên: 76,80,79,56,74,13
Ăn 5/6 Thừa Thiên Huế,
Ăn 3/6 Phú Yên
340
23-02Kon Tum: 98,25,45,10,16,24,
Khánh Hòa: 72,60,47,32,08,11
Ăn 4/6 Kon Tum,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
242
22-02Đà Nẵng: 22,17,68,71,63,93,
Quảng Ngãi: 94,10,25,05,39,26,
Đắc Nông: 48,72,46,77,80,57
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Quảng Ngãi,
Ăn 3/6 Đắc Nông
173
21-02Gia Lai: 21,69,71,96,77,46,
Ninh Thuận: 76,28,61,85,32,72
Ăn 4/6 Gia Lai,
Ăn 4/6 Ninh Thuận
289
20-02Bình Định: 10,64,38,28,29,51,
Quảng Trị: 34,45,92,95,85,75,
Quảng Bình: 03,25,68,44,58,19
Ăn 4/6 Bình Định,
Ăn 4/6 Quảng Trị
255
19-02Đà Nẵng: 67,11,14,88,81,54,
Khánh Hòa: 62,99,64,74,04,21
Ăn 3/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
294
18-02Đắc Lắc: 90,52,33,89,46,83,
Quảng Nam: 20,37,04,70,63,43
Ăn 3/6 Đắc Lắc,
Ăn 3/6 Quảng Nam
169
17-02Thừa Thiên Huế: 46,30,00,01,80,14,
Phú Yên: 66,73,67,72,50,65
Ăn 3/6 Phú Yên352
16-02Kon Tum: 25,15,26,22,19,47,
Khánh Hòa: 04,20,81,02,18,80
Ăn 4/6 Kon Tum,
Ăn 5/6 Khánh Hòa
202
15-02Đà Nẵng: 53,75,26,74,03,65,
Quảng Ngãi: 34,08,01,43,97,14,
Đắc Nông: 22,76,10,33,11,48
Ăn 5/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Quảng Ngãi,
Ăn 3/6 Đắc Nông
349
14-02Gia Lai: 51,37,22,65,81,73,
Ninh Thuận: 81,54,99,04,83,41
Ăn 3/6 Gia Lai,
Ăn 5/6 Ninh Thuận
197
13-02Bình Định: 34,24,50,73,86,60,
Quảng Trị: 96,85,37,26,61,24,
Quảng Bình: 87,41,18,73,03,16
Ăn 5/6 Bình Định,
Ăn 5/6 Quảng Trị,
Ăn 1/6 Quảng Bình
269
12-02Đà Nẵng: 19,49,59,15,64,95,
Khánh Hòa: 09,06,98,90,55,47
Ăn 1/6 Đà Nẵng,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
306
11-02Đắc Lắc: 38,37,52,30,82,58,
Quảng Nam: 56,31,33,62,28,53
Ăn 3/6 Đắc Lắc,
Ăn 4/6 Quảng Nam
338
10-02Thừa Thiên Huế: 04,83,23,79,45,17,
Phú Yên: 94,24,52,86,77,31
Trượt211
09-02Kon Tum: 54,63,95,40,84,47,
Khánh Hòa: 59,29,10,27,02,30
Ăn 3/6 Kon Tum,
Ăn 3/6 Khánh Hòa
279
08-02Đà Nẵng: 25,00,60,73,37,97,
Quảng Ngãi: 74,28,22,46,56,60,
Đắc Nông: 77,63,13,28,93,11
Ăn 1/6 Đà Nẵng,
Ăn 4/6 Quảng Ngãi,
Ăn 5/6 Đắc Nông
217
07-02Gia Lai: 85,90,53,81,80,23,
Ninh Thuận: 33,52,76,68,61,70
Ăn 1/6 Gia Lai137
06-02Bình Định: 29,05,97,88,98,22,
Quảng Trị: 95,46,34,67,97,63,
Quảng Bình: 71,48,29,38,44,99
Ăn 1/6 Bình Định,
Ăn 5/6 Quảng Trị
234
05-02Đà Nẵng: 51,94,96,50,77,90,
Khánh Hòa: 13,43,36,24,53,74
Trượt309
04-02Đắc Lắc: 88,37,79,92,38,48,
Quảng Nam: 83,85,07,97,52,04
Ăn 5/6 Đắc Lắc,
Ăn 4/6 Quảng Nam
194
03-02Thừa Thiên Huế: 00,05,16,59,50,61,
Phú Yên: 03,74,94,79,88,42
Trượt279
02-02Kon Tum: 09,97,66,64,49,89,
Khánh Hòa: 26,74,84,19,47,25
Ăn 1/6 Kon Tum,
Ăn 4/6 Khánh Hòa
331
01-02Đà Nẵng: 45,00,66,82,91,97,
Quảng Ngãi: 38,39,72,53,85,67,
Đắc Nông: 45,52,05,23,94,83
Ăn 1/6 Đà Nẵng,
Ăn 5/6 Quảng Ngãi
311