Độc thủ 3 càng miền bắc cao cấp

Đã bao lâu rồi bạn chưa được tận hưởng niềm vui CHIẾN THẮNG lô đề? Bạn đánh nhiều nhưng vẫn thua, vậy hãy để đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cắt đứt dây đen, Cam kết giúp bạn vào bờ ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng nợ nần một cách nhanh nhất.
⇒ Số mua mất phí khẳng định THẮNG LỚN
⇒ Thời gian lấy số từ 08h00–18h00 hàng ngày
⇒ Nạp đủ tiền a/e sẽ nhận được số chuẩn hôm nay
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel, Vinaphone
⇒ Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Độc thủ ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
22-10
22-10571Trượt99
21-10043Trúng147
20-10721Trượt12
19-10982Trượt159
18-10082Trượt196
17-10174Trượt114
16-10043Trượt46
15-10724Trượt103
14-10348Trượt119
13-10266Trúng51
12-10618Trúng128
11-10094Trúng144
10-10795Trượt33
09-10197Trượt167
08-10726Trúng197
07-10665Trúng91
06-10049Trượt193
05-10603Trượt21
04-10489Trúng61
03-10596Trượt97
02-10874Trượt195
01-10394Trượt62
30-09985Trượt31
29-09625Trượt134
28-09323Trượt24
27-09443Trượt193
26-09651Trượt72
25-09220Trượt7
24-09082Trúng66
23-09863Trượt35
22-09909Trượt83
21-09509Trượt71
20-09401Trượt119
19-09004Trúng5
18-09279Trượt186
17-09170Trúng188
16-09597Trượt110
15-09030Trúng182
14-09267Trượt48
13-09702Trượt105
12-09986Trượt82
11-09601Trượt62
10-09855Trượt64
09-09878Trượt90
08-09022Trúng119
07-09853Trúng11
06-09698Trượt122
05-09231Trượt19
04-09300Trượt190
03-09334Trượt158
02-09955Trượt92
01-09962Trượt70
31-08358Trúng169
30-08652Trượt139
29-08668Trượt196
28-08791Trượt20
27-08092Trượt161
26-08882Trúng62
25-08659Trúng170
24-08346Trượt139
23-08857Trượt158
22-08535Trúng193
21-08836Trượt134
20-08883Trượt46
19-08741Trượt86
18-08256Trượt76
17-08257Trượt82
16-08800Trượt154
15-08494Trượt139
14-08687Trượt135
13-08857Trúng126
12-08698Trượt122
11-08697Trượt175
10-08583Trượt21
09-08692Trượt5
08-08670Trượt128
07-08832Trượt20
06-08832Trượt124
05-08855Trượt129
04-08975Trượt120
03-08696Trượt65
02-08611Trúng10
01-08012Trúng160
31-07280Trượt6
30-07141Trượt27
29-07346Trượt84
28-07519Trượt174
27-07674Trượt142
26-07857Trượt15
25-07909Trượt119
24-07597Trúng106
23-07592Trúng32
22-07461Trượt40
21-07910Trượt180
20-07067Trượt83
19-07284Trượt56
18-07212Trượt131
17-07333Trượt182
16-07663Trượt19
15-07394Trượt185
14-07005Trượt7
13-07258Trượt190
12-07683Trượt91
11-07418Trượt110
10-07566Trượt69
09-07117Trượt126
08-07043Trượt184
07-07718Trượt51
06-07534Trượt57
05-07070Trúng150
04-07265Trượt86
03-07082Trượt125
02-07030Trượt104
01-07576Trượt180
30-06389Trượt82
29-06104Trượt132
28-06744Trượt173
27-06151Trượt20
26-06550Trượt107
25-06371Trượt41
24-06068Trượt171
23-06078Trượt8
22-06181Trượt119
21-06367Trượt166
20-06969Trúng43
19-06570Trượt99
18-06289Trúng87
17-06725Trượt44
16-06083Trượt40
15-06784Trượt141
14-06043Trượt197
13-06844Trượt6
12-06593Trượt4
11-06337Trượt68
10-06340Trượt49
09-06428Trượt35
08-06882Trượt138
07-06039Trúng49
06-06884Trượt88
05-06669Trượt154
04-06278Trúng141
03-06500Trúng50
02-06469Trượt99
01-06191Trượt41
31-05760Trượt164
30-05964Trúng153
29-05908Trượt3
28-05806Trượt108
27-05190Trượt192
26-05222Trượt159
25-05059Trượt157
24-05786Trượt97
23-05190Trượt160
22-05298Trúng105
21-05445Trượt131
20-05478Trượt37
19-05589Trượt160
18-05682Trượt106
17-05154Trượt82
16-05510Trượt174
15-05888Trượt152
14-05963Trúng20
13-05154Trượt167
12-05009Trúng163
11-05864Trượt166
10-05587Trượt162
09-05370Trượt61
08-05241Trúng104
07-05746Trượt75
06-05700Trượt21
05-05894Trượt78
04-05799Trượt130
03-05247Trúng144
02-05363Trượt54
01-05417Trượt41
30-04383Trượt27
29-04298Trúng22
28-04842Trượt87
27-04060Trượt13
26-04256Trượt174
25-04320Trượt66
24-04354Trượt150
23-04837Trượt158
31-03819Trúng143
30-03459Trượt104
29-03769Trượt40
28-03233Trượt76
27-03319Trượt87
26-03858Trượt11
25-03347Trượt108
24-03578Trúng167
23-03040Trượt140
22-03345Trượt73
21-03521Trúng93
20-03736Trúng15
19-03901Trượt60
18-03787Trượt95
17-03193Trượt104
16-03678Trượt14
15-03688Trượt10
14-03596Trượt166
13-03118Trúng189
12-03951Trúng99
11-03224Trúng84
10-03536Trượt17
09-03815Trượt122
08-03060Trúng186
07-03984Trượt123
06-03854Trúng154
05-03202Trượt105
04-03931Trượt54
03-03292Trượt146
02-03250Trượt187
01-03672Trượt42
29-02277Trượt115
28-02982Trúng47
27-02475Trượt0
26-02483Trượt159
25-02091Trượt151
24-02890Trượt30
23-02941Trượt146
22-02197Trượt153
21-02809Trượt154
20-02204Trúng156
19-02869Trượt123
18-02616Trúng74
17-02813Trượt198
16-02675Trượt96
15-02772Trượt94
14-02065Trượt100
13-02232Trúng43
12-02582Trượt49
11-02696Trúng64
10-02659Trượt179
09-02347Trúng81
08-02191Trúng128
07-02797Trượt176
06-02978Trượt84
05-02656Trượt133
04-02410Trúng115
03-02007Trượt61
02-02872Trượt55
01-02647Trượt102