Độc thủ lô kép miền bắc cao cấp

Đã bao lâu rồi bạn chưa được tận hưởng niềm vui CHIẾN THẮNG lô đề? Bạn đánh nhiều nhưng vẫn thua, vậy hãy để đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cắt đứt dây đen, Cam kết giúp bạn vào bờ ngay hôm nay và thoát khỏi tình trạng nợ nần một cách nhanh nhất.
⇒ Số mua mất phí khẳng định THẮNG LỚN
⇒ Thời gian lấy số từ 08h00–18h00 hàng ngày
⇒ Nạp đủ tiền a/e sẽ nhận được số chuẩn hôm nay
⇒ Hỗ trợ thẻ cào: Viettel, Vinaphone
⇒ Anh em liên hệ với chúng tôi tại KHUNG CHÁT nếu nạp thẻ bị lỗi nhé!

Bạch thủ lô kép: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
HĐXS đã chốt số siêu chuẩn và chắc ăn hôm nay, Nạp ngay để trúng lớn!

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-06
05-0622Trượt232
04-0655Trúng177
03-0699Trúng267
02-0611Trượt191
01-0633Trượt184
31-0588Trượt98
30-0522Trượt143
29-0566Trượt166
28-0577Trúng83
27-0544Trúng259
26-0566Trượt278
25-0500Trúng45
24-0566Trúng278
23-0566Trúng195
22-0533Trượt98
21-0533Trúng49
20-0544Trượt290
19-0533Trúng143
18-0599Trúng55
17-0599Trượt154
16-0511Trượt287
15-0599Trượt92
14-0588Trượt261
13-0544Trúng161
12-0599Trượt162
11-0577Trượt83
10-0544Trượt161
09-0599Trượt275
08-0500Trúng264
07-0500Trượt139
06-0511Trúng30
05-0555Trúng198
04-0500Trúng70
03-0566Trượt238
02-0533Trượt252
01-0533Trượt244
30-0477Trượt154
29-0488Trượt48
28-0411Trượt43
27-0455Trúng92
26-0455Trúng47
25-0444Trúng257
24-0488Trượt134
23-0422Trượt176
22-0477Trúng274
21-0411Trượt199
20-0466Trượt182
19-0444Trượt40
18-0400Trượt34
17-0499Trúng246
16-0455Trượt131
15-0499Trúng255
14-0433Trượt253
13-0499Trúng278
12-0400Trượt177
11-0422Trúng62
10-0411Trượt168
09-0488Trượt290
08-0488Trượt67
07-0422Trúng260
06-0411Trúng133
05-0400Trúng45
04-0488Trúng290
03-0477Trượt291
02-0400Trượt194
01-0411Trượt150
31-0366Trượt268
30-0311Trượt82
29-0322Trượt260
28-0322Trúng245
27-0388Trúng293
26-0300Trượt250
25-0399Trúng173
24-0388Trượt286
23-0399Trượt246
22-0344Trúng289
21-0333Trúng81
20-0333Trượt53
19-0399Trượt51
18-0322Trúng282
17-0399Trượt286
16-0322Trúng65
15-0333Trượt87
14-0388Trượt298
13-0399Trượt84
12-0344Trượt98
11-0344Trượt136
10-0388Trúng58
09-0333Trúng196
08-0311Trúng250
07-0377Trúng244
06-0333Trượt48
05-0300Trượt139
04-0399Trúng38
03-0322Trúng132
02-0377Trúng43
01-0344Trượt269
28-0255Trượt177
27-0255Trúng148
26-0288Trượt185
25-0255Trượt184
24-0266Trúng30
23-0255Trúng130
22-0244Trúng179
21-0288Trượt133
20-0288Trượt293
19-0244Trúng251
18-0266Trượt238
17-0288Trúng99
16-0200Trượt53
15-0288Trúng273
14-0266Trúng187
13-0233Trúng276
12-0266Trượt296
11-0222Trượt269
10-0211Trúng88
09-0244Trượt31
08-0233Trúng232
07-0233Trượt91
06-0266Trúng47
05-0288Trượt90
04-0222Trúng288
03-0299Trượt76
02-0255Trúng175
01-0299Trượt57
31-0199Trượt191
30-0122Trượt171
29-0144Trượt188
28-0199Trúng241
27-0188Trúng160
26-0155Trượt157
25-0144Trượt233
20-0100Trúng171
19-0111Trượt158
18-0188Trượt241
17-0199Trúng71
16-0155Trúng52
15-0100Trúng171
14-0133Trượt67
13-0166Trúng171
12-0122Trúng97
11-0122Trượt44
10-0122Trượt150
09-0111Trúng152
08-0122Trúng274
07-0100Trượt287
06-0144Trúng179
05-0199Trượt91
04-0188Trượt270
03-0155Trúng92
02-0122Trượt276
01-0177Trúng142
31-1288Trượt148
30-1222Trượt71
29-1222Trúng293
28-1266Trúng188
27-1244Trúng196
26-1266Trượt293
25-1211Trúng257
24-1288Trúng240
23-1211Trúng38
22-1299Trúng146
21-1277Trượt241
20-1299Trúng264
19-1277Trượt91
18-1222Trượt244
17-1233Trúng281
16-1288Trúng180
15-1244Trượt171
14-1244Trúng135
13-1200Trượt267
12-1211Trượt89
11-1266Trúng67
10-1222Trượt146
09-1299Trúng185
08-1222Trúng261
07-1200Trượt93
06-1233Trúng99
05-1255Trượt199